Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Abhisit Vejjajiva
Den manipulerade ljudfilen (26 augusti 2009)

Onsdagen den 26 augusti 2009 dök det upp en förfalskad ljudfil på internet där premiärminister Abhisit beordrade användning av våld mot rödskjortorna under upploppen i april. Filen hade snabbt spridits via e-post. "Jag har lyssnat på filen och den har helt säkert manipulerats då jag aldrig givit några sådana order,” sade Abhisit på torsdagen. Ljudfilen spelades även upp i TV-kanalen DTV (eller D-Station) som drivs av UDD.

Abhisit sade att han skulle lagföra den eller de personer som låg bakom ljudfilen. Han varnade också rödskjortorna att sprida den vidare. Om uppmaningen inte följdes skulle han vidta rättsliga åtgärder även mot dem. Abhisit sade sig också veta att de som låg bakom spridningen av filen via e-post hade förbindelser med politiker och företag som i sin tur hade kontakter med en tidigare premiärminister. Han undvek dock att säga vilken premiärminister det handlade om!

UDD-ledaren och Pheu Thai-medlemmen Jatuporn Prompan sade att UDD inte hade något med ljudfilen att göra. Han sade att rödskjortorna inte ville sänka sig till en så låg nivå utan de använde ärliga medel i sin kamp. Innan det hade blivit fullständigt klarlagt om ljudsekvensen var manipulerad eller ej skulle rödskjortorna inte använda den som politiskt vapen mot regimen under söndagens massmöte, sade han.

Den manipulerade ljudsekvensen sades ursprungligen ha kommit från en dator på företaget SC Asset Company Limited เอสซี แอสเสท. Företaget var ett fastighetsbolag och ett dotterbolag till Shin Corporation. SC Asset leddes av Yingluck Shinawatra, sade talesmannen Buranat Samuttharak från Demokratiska partiet. Yingluck var känd som en aktiv supporter till partiet Pheu Thai.

Fredagen den 28 augusti berättade Buranat Samuttharak att den manipulerade sekvensen hade skickats från SC Asset till Pheu Thais PR- och IT-kontor. Härifrån hade den sedan skickats vidare till omkring 30 reportrar och ut på internet.

Demokratiska partiets vice talesman Atthawit Suwanpakdi (Atthawit Suwanphakdi) อรรถวิทย์ สุวรรณภักดี (26 mars 1978-) sade att spridande av falsk information, som utgjorde ett hot mot den nationella säkerheten, var ett brott mot artikel 94 i Political Party Act (Phra Ratchabanyat Phak Kan Mueang) พระราชบัญญัติพรรคการเมือง. Brott mot denna artikel kan leda till ett partis upplösande. Demokratiska partiet skulle hålla ett möte för att besluta om hur man skall gå vidare i ärendet, sade Atthawit.


(Atthawit Suwanpakdi)

Under en presskonferens på fredagen sade regeringstalesmannen Panithan Wattanayagorn att det fanns en grupp som ville skapa upplopp. Anstiftarna trodde att detta kunde tvinga fram ett regeringsskifte. Ljudfilen var en del av denna plan för att skapa hat mot regeringen.

Regeringen kommer att göra sitt yttersta för att säkra stabiliteten i landet och vidta åtgärder för att lagföra de som varit inblandade i manipuleringen av ljudfilen. Det finns få personer eller grupper i Thailand som har möjlighet och utrustning att göra sådana manipuleringar. Det kommer därför inte att bli svårt att hitta förbrytarna, sade Panithan. Panithan sade också att den kontroversiella ljudfilen hade klippts ihop med hjälp av uttalanden från flera av premiärministerns intervjuer och presskonferenser.

På fredagsmorgonen berättade Ranongrak Suwanchawee (Ranongrak Suwanchawi) ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี (23 juni 1956-) att webbsidan som lagt ut ljudfilen hade stängts ner. Ranongrak var minister för ministeriet för informations- och kommunikationsteknologi (krasuang theknoloyi sarason thet lae kan suesan) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. Ranongrak förklarade att det var hon som beordrat detta och att en undersökningsgrupp hade börjat spåra ljudfilens ursprung. Hon varnade för allvarliga påföljder för de som fortsatte att skicka vidare filen via epost.


(Ranongrak Suwanchawee)

Under fredagen uppmanade partiet Chart Thai Pattana regeringen att verka för bildandet av en neutral kommitté för att undersöka ljudfilen. Partiets talesman Watchara Kannika sade att det var mycket viktigt för regeringen att bevisa att ljudsekvensen verkligen manipulerats. Samma dag förklarade också försvarsminister Prawit Wongsuwan att påståenden om att militären var inblandad i ljudsekvensen var felaktiga. Han sade också att han personligen inte trodde på att premiärministern skulle ha gett någon order om våldsanvändande.

Överbefälhavare Anupong Paochinda försvarade också militären och Abhisit under en presskonferens. Angående Abhisits påstådda order om att använda våld sade Anupong; "Jag kan försäkra alla att jag var med honom [Abhisit] hela tiden under den här perioden och han sade aldrig något sådant." Pheu Thais Jatuporn Prompan sade att SC Asset och hans parti skulle stämma Demokratiska partiet för förtal för deras anklagelser om att de stod bakom den manipulerade ljudfilen.

Biträdande chefen för avdelningen för brottsbekämpning (kong bangkhap kan prap pram) กองบังคับการปราบปราม, Supisarn Pakdinaruenart (Suphisan Phakdi-naruenat) สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (11 februari 1954-), gick nu ut och meddelade att undersökningen av ljudfilen visade att den hade manipulerats.


(Supisarn Pakdinaruenart)

Avdelningen för brottsbekämpnings engelska namn är Crime Suppression Division (CSD). Ibland kommer jag därför också att använda förkortningen CSD. Flera källor kallar CSD för den thailändska motsvarigheten till USA:s FBI เอฟบีไอ eller Federal Bureau of Investigation (samnak ngan sobsuan klang) สำนักงานสอบสวนกลาง.

Att sprida filen på internet var ett brott mot databrottslagen (phra ratcha banyat wa duaikan kratham khwamphit kiaokap khomphiotoe) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ från 2007. Straffet kunde bli upp till fem års fängelse och/eller böter upp till 100 000 baht.

Den tidigare överbefälhavaren Chaiyasit Shinawatra avfärdade under lördagen att Yingluck Shinawatra hade något att göra med ljudfilen. "Demokratiska partiet är experter på att smutskasta andra människor för att rentvå sig själva. De skyller varje gång på familjen Shinawatra då något obehagligt inträffar," sade Chaiyasit. Den pensionerade generalen krävde att Demokratiska partiet skulle lägga fram bevis till allmänheten för sina påståenden om att familjen Shinawatra stod bakom ljudfilen.

På söndagen medgav Abhisit att han blivit rasande över den manipulerade ljudfilen. "Det är min röst. Men efter att ha hört två eller tre meningar visste jag att filen var manipulerad då ljudnivån av min röst var ojämn." sade Abhisit. Under söndagen arresterade också polisen två anställda vid SC Asset och anklagade dem för att ha brutit mot databrottslagen genom att sprida förfalskade data, vilket skadat andra människor. På måndagen genomförde polisen en husrannsakan vid företagets kontor i Shinawatra Tower III ชินวัตร ทาวเวอร์ 3.

Ministern för premiärministerns kansli Sathit Wongnongtoey gick onsdagen den 2 september till angrepp på Pheu Thais Chalerm Yubamrung som hävdade att ljudfilen inte var manipulerad. Sathit sade att Chalerms uttalande kunde betraktas som förtal, vilket kunde leda till en upplösning av hans parti.

Torsdagen den 3 september sade representanthusets talman Chai Chidchob att han vägrade att tillåta en uppspelning av ljudfilen i kammaren. Detta uttalande gjorde han efter att Pheu Thais Chalerm Yubamrung hade begärt detta. Chalerm insisterade på att rösten i ljudfilen tillhörde Abhisit och att han gav order om våldsanvändning mot rödskjortorna i april. Han krävde en förklaring från Abhisit.

Då även den vice talmannen Samart Kaewmeechai (Samat Kaeomichai) สามารถ แก้วมีชัย (9 februari 1951-) ställde sig bakom Chai Chidchobs beslut började Chalerm istället läsa upp en utskrift av ljudfilen. En del av parlamentsmedlemmarna från Demokratiska partiet ställde sig då upp i högljudd protest och förhindrade honom från att läsa färdigt utskriften.


(Samart Kaewmeechai (v) och Peeraphan Palusuk)


Stavningsvarianter;

SC Asset; SC Asset Co Ltd., SC Assets.

Political Party Act; Lagen angående politiska partier.

Ranongrak Suwanchawee; Ranongruk Suwanchawee.

Ministeriet för informations- och kommunikationsteknologi; Ministry of Information and Communication Technology, Ministry of Information and Communications Technology, (ICT).

Supisarn Pakdinaruenart; Suphisarn Pakdinaruenart, Supisal Pakdinaruenart, Supisan Pakdinaruenart, Supisarn Pakdinaruenart.

Databrottslagen; Computer Crime Act 2007, Computer Crime Law, Computer Crimes Act, Computer-related Crimes Act, Cyber Crime Law, datorlagen.

Shinawatra Tower III; Shinawatra III building.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-07-10, 17.48
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.