Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Winyat Chartmontri
Jatuporn Prompans borgensvillkor (6 januari 2011)

Torsdagen den 6 januari 2011 begärde UDD-advokaten Winyat Chartmontri (Winyat Chatmontri) วิญญัติ ชาติมนตรี att brottmålsdomstolen skulle specificera vilka krav som ställdes för att Jatuporn Prompan fortfarande skulle förbli fri mot borgen. Jatuporn hade förblivit på fri fot efter att ha hävdat sin parlamentariska immunitet. Hans borgen hade också förlängts då parlamentet gjort uppehåll i sitt arbete.

Den 28 december hade brottmålsdomstolen avslagit en begäran från departementet för särskilda utredningar (DSI) om att Jatuporns borgen skulle dras tillbaka. I stället hade domstolen ställt nya krav på Jatuporn. Jatuporn fick nu inte längre delta i folksamlingar bestående av fem eller fler personer vilket ansågs kunna försvåra utredningen eller domstolens arbete i hans ärende.

Han fick heller inte sprida information till personer eller allmänheten på ett sätt som kunde orsaka liknande skada. Jatuporn tilläts dock att tala om saker som hade att göra med hans arbete som parlamentariker under möten i parlamentet.

I UDD-advokatens begäran till domstolen menade man att borgensvillkoren var ett ingrepp i Jatuporns fri- och rättigheter då det var grundlagsskyddat att delta i möten som inte innebar något hot mot eller skadade en pågående utredning eller en domstols arbete. Domstolen ombads därför att förtydliga borgensvillkoren så att Jatuporn kunde agera korrekt för att undvika att göra något fel som kunde innebära att hans borgen drogs in.

Man bad också domstolen att ta hänsyn till det faktum att det var nödvändigt för Jatuporn att fullfölja sina skyldigheter som parlamentsledamot och oppositionspolitiker, både inom och utom parlamentet.

Redan fredagen den 7 december berättade advokat Winyat att brottmålsdomstolen meddelat att man inte tänkte förtydliga Jatuporns borgensvillkor. Domstolen menade att de redan var tydliga och att det inte behövdes några ytterligare förklaringar.

DSI:s generaldirektör Tharit Pengdit försökte onsdagen den 12 januari ännu en gång förmå brottmålsdomstolen att förverka Jatuporn Prompans borgen. DSI menade nämligen att Jatuporn brutit mot sina borgensvillkor i samband med en rödskjortedemonstration den 9 januari. Tharit sade att han och DSI-utredaren polisen och generallöjtnanten Thawal Mangkhang skulle vittna i domstolen. Samtidigt poängterade Tharit att han inte hade något personligt agg mot Jatuporn utan bara gjorde sin plikt.

Jatuporn insisterade på att han inte gjort något som bröt mot hans borgensvillkor. Han menade också att han inte fått någon opartisk behandling av DSI och att det var fjärde gången som DSI försökte återkalla hans borgen. "Om det är olagligt att ringa till Thaksin Shinawatra måste biträdande premiärminister Sanan Kachornprasarts besök hos honom också vara olagligt," sade Jatuporn.

Jatuporn sade också att hans samtal med Thaksin inte hade något samband med åtalet om terrorism mot honom. Han sade också att hans aktiviteter inte utgjorde något hot mot Tharit, utan att det i stället var DSI-chefen som ständigt trakasserade honom.

Torsdagen den 20 januari avslog brottmålsdomstolen ännu en gång DSI:s begäran. Domstolen menade i motsats till DSI att Jatuporn inte hade brutit mot sina borgensvillkor. Samtidigt varnade domstolen Jatuporn för att kritisera den juridiska processen.


Stavningsvarianter;

Winyat Chartmontri; Winyat Chartmontree.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-03-03, 17.53
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.