Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Somchai Neelapaijit
Rättsfallet med den försvunna advokaten Somchai Neelaphaijit (21 januari 2011)

Jag har tidigare skrivit om Somchai Neelaphaijit i ”Thailand på 1990- och 2000-talet”, artikeln ”Terroristhotet i söder”.

Den 12 mars 2008, fyra år efter sin mans försvinnande 2004, hade hans fru Angkhana Neelaphaijit vädjat till FN:s flyktingkommissariat (Kha Luang Yai Phuliphai Haeng Sahaprachachat) ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ i Genève, där hon bad organisationen om hjälp med att ställa högt rankade polisofficerare inför rätta. FN:s flyktingkommissariats engelska namn är United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Angkhana ville också att den tidigare premiärministern Thaksin skulle vittna. Detta önskemål baserades på tidigare kommentarer från hans sida som indikerade att han kände till att Somchai var död. Hon uttryckte också sin oro över Samaks utnämnande av polisgeneralen Sombat Amornwiwat (Sombat Amonwiwat) สมบัติ อมรวิวัฒน์ (20 september 1935-6 december 2016), som varit handledare för de fem poliser som anklagats i samband med hennes mans försvinnande, som rådgivare till justitieministeriet. En anmälan mot de fem poliserna hade gjorts den 16 juni 2004.

De fem anklagade poliserna var major Ngern Thongsuk (Ngoen Thongsuk) เงิน ทองสุก, överstelöjtnant Sinchai Nimpunyakampong (Sinchai Nimpunyakamphong) สินชัย นิ่มปุญญกำพงษ์, fanjunkare Chaiweng Paduang (Chaiweng Phaduang) ชัยเวง พาด้วง, sergeant Randorn Sithikhet รันดร สิทธิเขต och överstelöjtnant Chadchai Liamsanguan ชัดชัย เลี่ยมสงวน. De hade alla tillhört avdelningen för brottsbekämpning (CSD).

De fem polisofficerarna hade 2004 arresterats och anklagats för rån och att fysiskt ha tvingat andra till underkastelse i förbindelse med Somchais försvinnande, men ingen av de fem blev den här gången åtalade för några brott i förbindelse med Somchais försvinnande. 2006 hade de blivit åtalade och brottmålsdomstolen dömde den 12 januari 2007 Ngern Thongsuk till tre års fängelse för olaga frihetsberövande. Detta för att ha tvingat in Somchai i en bil. De fyra medåtalade frikändes. Domarna hade därefter överklagats och Ngern beviljades borgen och försvann sedan spårlöst.

Ngern påstods sedan ha dött i ett jordskred i provinsen Kanchanaburi den 19 september 2008. Hans kropp återfanns aldrig och ingen dödsattest hade därför utfärdats. Säkerhetstjänstemän påstods ha satt press på Angkhana att sluta jaga Ngern då han ju redan var död. Släktingar till Ngern hade ansökt hos domstolen i Pathum Thani om att Ngern skulle dödförklaras. De sade att polismajor Ngern hade försvunnit när Kwae Noi-dammen (Khuean Khwae Noi) เขื่อนแควน้อย i provinsen Phitsanulok hade kollapsat den 19 september 2008 och omkommit i det ovan nämnda jordskredet samband med dammkollapsen.

Fredagen den 24 september 2010 sköt brottmålsdomstolen upp tidpunkten för appellationsdomstolens dom. Detta efter begäran från Ngerns släktingar om att domstolen i Pathum Thani först måste komma med sitt beslut i ärendet om Ngerns dödförklaring. Angkhana Neelaphaijit sade att hon trots den uppskjutna domen skulle be appellationsdomstolen att presentera sin dom utan att behöva invänta ett beslut från domstolen i Pathum Thani. Det kommer kanske aldrig någon dom om appellationsdomstolen måste vänta på en dödförklaring av Ngern, sade hon.

Angkhana trodde personligen inte på att polisofficeren var död, men hon hade inga bevis för sitt påstående. Hon hade dock vid flera tillfällen hört att Ngern hade observerats levande i gränsområdet. Angkhana förklarade att hon var besviken på regeringen och departementet för särskilda utredningar (DSI) som inte hade gjort en seriös efterforskning av Ngerns påstådda död.

Fredagen den 21 januari 2011 sköt appellationsdomstolen upp sin dom mot de fem tidigare poliserna som anklagats för Somchai Neelaphaijits försvinnande. Nytt datum sattes till den 7 februari som senare blev till den 17 mars. Anledningen till att domen sköts upp var att domstolen i Pathum Thani ännu inte var klar med sitt beslut huruvida Ngern kunde betraktas som saknad och dödförklaras.

Den 17 mars 2013 frikände appellationsdomstolen den saknade Ngern Thongsuk, som anklagats för delaktighet i bortförandet av Somchai. I sin dom menade domstolen att ögonvittnesberättelserna inte var övertygande nog och att det inte fanns några klara bevis som kunde binda Ngern Thongsuk till Somchais försvinnande. De tidigare frikännande domarna från 2007, för de övriga fyra, fastslogs av appellationsdomstolen.

Somchais fru Angkhana Neelaphaijit uttryckte sin bestörtning över domarna och sade att vittnen hade blivit hotade inklusive hon själv. Hon lovade att överklaga till Högsta domstolen. "Vad förväntade du dig av vittnena då de frågades ut framför de anklagade poliserna och andra poliser som satt med och lyssnade i domstolslokalen?" Det New York-baserade Human Rights Watch (HRW) sade att man dokumenterat ett mönster av bortföranden med tvång och andra övergrepp begångna av Thailands säkerhetsstyrkor.

Torsdagen den 19 december 2013 bad Angkhana justitieministeriet att undersöka om hennes mans arkiverade handlingar hade stulits från DSI då kontoret på Chaeng Watthana hade ockuperats av regeringsfientliga demonstranter. Om dessa demonstrationer kan du läsa längre fram. Anledningen var att polisen hade sagt till media att Somchais akter hade rapporterats stulna. Det visade sig sedan att hans akt råkat hamna i ett trångt utrymme i det skåp där akten var arkiverad.

Angkhana poängterade att trots att det snart gått 10 år sedan hennes mans försvinnande hade ingen blivit dömd trots omfattande bevisning. Hon uppmanade DSI att behandla brott mot de mänskliga rättigheterna mera seriöst och inte lägga det mesta av sin energi på politiska ärenden och då speciellt de 91 dödsfallen under rödskjortedemonstrationerna 2010. Angkhana sade kritiskt att DSI inte haft några framgångar i ärenden som inträffat under Thaksins tid vid makten. Som exempel nämnde hon sin mans försvinnande och de 2 500 personer som dött under Thaksins krig mot narkotikan.

Angkhana som var ordförande för Justice for Peace Foundation (Mun Nithi Yutitham Phuea Santiphap) มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ hävdade att hon vid flera tillfällen bett om att få träffa DSI-chefen Tharit Pengdit för att få information om fallet med hennes man. Men detta hade hon inte fått göra.

”Flera thailändska regeringar har ägnat sig åt att dölja identiteten hos de som är ansvariga för Somchais bortförande och fruktade mord. Somchais ”försvinnande” visar på uppenbara problem med statliga övergrepp och en kultur av straffrihet i Thailand. Premiärminister Yingluck Shinawatra behöver visa politisk mod genom att sätta press på justitieministeriet så att förövarna hamnar inför rätta,” sade Asiendirektören för Human Rights Watch (HRW) Brad Adams.

Angkhana Neelaphaijit bad den 11 mars 2015 departementet för särskilda utredningar (DSI) att de ansvariga utredarna som tillsatts för att undersöka hennes mans öde skulle bytas ut. Anledningen var bristen på framsteg i utredningen under de 11 år som gått efter att hennes man försvann. Ledare för utredningsteamet var överste Niran Adulyasak (Niran Adunyasak) นิรันดร์ อดุลยาศักดิ์ (?-11 september 2017). Det kan vara intressant att veta att då den pensionerade Niran Adulyasak dog i en fallolycka från ett parkeringshus den 11 september 2017. Några misstankar om något brott eller självmord fanns det dock inte.

Angkhana påpekade att DSI inte hade kallat till några möten angående utredningen på flera år och hon hävdade också att en del vittnen hade blivit skrämda och att några saknades eller hade gått under jorden. Angkhana hävdade också sin rätt att byta ut utredningsteamet eftersom hon inte litade på deras kompetens. Hon berättade vidare att hon skulle markera årsdagen av sin mans försvinnande genom att ställa sig på den plats varifrån man menar att han fördes bort för 11 år sedan.

Den 13 oktober 2016 rapporterades det att DSI lagt ner undersökningen av Somchais försvinnande då man inte lyckats hitta några skyldiga. Detta meddelade man Angkhana i ett brev, som hon sedan lade ut på sin Facebooksida. "Med en mängd bevis angående Somchais försvinnande, som varit tillgängliga för myndigheterna för att kunna fånga förövarna, har DSI fortfarande inte lyckats åstadkomma något," skrev Angkhana. Hur kan DSI någonsin hoppas på att lösa andra fall av bortföranden och tortyr, där myndighetspersoner är inblandade?"

Fallet med den försvunne Somchai nådde till sist Högsta domstolen och den 29 december 2015 fastställdes det tidigare frikännandet av de fem polisofficerarna.


Stavningsvarianter;

Ngern Thongsuk; เงิน ทองสุข.

Kwae Noi-dammen; Kwainoi dam.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-13, 18.14
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.