Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Abhisit Vejjajiva
Abhisits färdplan mot fred (3 maj 2010)

Måndagen den 3 maj 2010 berättade premiärminister Abhisit Vejjajiva att han arbetade på en politisk färdplan mot fred och försoning. Detta för att få slut på de långdragna demonstrationerna mot regeringen. I en intervju med japansk media sade Abhisit att han hoppades kunna presentera färdplanen inom några dagar. "Konflikten och läget i landet kan inte få någon enkel lösning genom att använda våld," sade han.

Rödskjortorna hade som tidigare omtalat lagt fram ett kompromissförslag till Abhisit. Det gick ut på att de skulle avsluta demonstrationerna om Abhisit gick med på att upplösa representanthuset inom 30 dagar och genomföra ett nyval inom 3 månader. Då Abhisit inte gick med på deras förslag hade de återgått till sitt gamla krav om ett omedelbart upplösande av representanthuset och nyval. "Jag har aldrig uteslutit möjligheten av ett upplösande av representanthuset, men inte om 15 eller 30 dagar som demonstranterna krävt," sade Abhisit.

Sent på måndagskvällen berättade Abhisit i TV att nyval kunde hållas redan den 14 november. Detta under förutsättning att alla berörda parter var beredda att acceptera färdplanen mot fred som regeringen arbetade med och att det blev lugnt i landet. Han lovade att fortsätta med sin försoningsplan även om oroligheterna fortsatte, men då kunde han inte ange något datum för valen.

Tisdagen den 4 maj berättade UDD-ledaren Suporn Atthawong att ledningen för UDD skulle mötas under dagen för att diskutera Abhisits nationella försoningsplan. Grundinställningen till färdplanen var att den verkade acceptabel för UDD och Suporn berättade att Veera Musikapong skulle representera rödskjortorna i de kommande diskussionerna med premiärministern angående färdplanens detaljer.

UDD-ledaren Arisman Pongruangrong sade att han personligen tyckte att den föreslagna färdplanen kunde bli en bra lösning på den pågående politiska konflikten. Arisman uttryckte sin optimism genom att säga att rödskjortorna från och med nu inte behövde oroa sig för ett tillslag mot UDD:s demonstranter.

Senare på tisdagen berättade Nattawut Saikua att UDD ännu inte tagit ställning till Abhisits föreslagna färdplan. Han sade också att det som hänt under måndagen var förvirrande. På måndagsmorgonen hade det först ryktats att premiärministern förberedde ett tal där han skulle berätta att han tänkte upplösa representanthuset. Senare samma dag hade biträdande premiärminister Suthep Thaugsuban sammankallat ett stort antal poliser till ett möte i CRES.

CRES hade sedan sagt att man var beredda att agera mot demonstranterna och att man även var beredda att döda rödskjortornas ledare. Överste Sansern Kaewkamnerd förklarade att man tänkte använda pansarbilar i tillslaget mot rödskjortorna.

Tidigare under måndagen hade ett antal personer utsatt UDD-ledaren Veera Musikapongs son för vapenhot. "Och sedan plötsligt, på natten samma dag, berättar premiärministern om sin färdplan mot försoning!,” sade Nattawut. Nattawut var heller inte säker på om alla maktgrupperingar verkligen tyckte att färdplanen var en bra idé. "Är Abhisit och Suthep överens i frågan och från vem fattar CRES order?" undrade han.

Den mångfärgade gruppens ledare Tul Sithisomwong gick ut och sade att han stödde premiärminister Abhisits färdplan mot fred, med mindre reservationer. Han ville först studera detaljerna i färdplanen och vilka ändringar man tänkt sig i den nuvarande författningen. Tul sade att han skulle diskutera färdplanen med sina supportrar under kvällens möte vid Segermonumentet.

På tisdagen berömde Pheu Thais ordförande Chavalit Yongchaiyudh premiärminister Abhisit för hans föreslagna färdplan och att han hade angivit ett datum för val. På tisdagen gav också partiet Chartthaipattanas Banharn Silpa-archa sitt stöd till Abhisits färdplan mot fred.

Samma dag sade premiärminister Abhisit att regeringen skulle arbeta vidare med sin färdplan med eller utan UDD:s medverkan. Han upprepade att om demonstrationerna upphörde skulle representanthuset upplösas och allmänna val hållas den 14 november. Om UDD inte accepterade färdplanen var han inte säker på att val kunde hållas till angiven tid. Om UDD däremot accepterade hans förslag skulle hans generalsekreterare Korbsak Sabhavasu och överbefälhavaren Anupong Paochinda gemensamt se till att demonstranterna skulle få lämna demonstrationsområdet på ett säkert och välorganiserat sätt.

På tisdagen gav partiet Chart Tai Pattanas Banharn Silpa-archa sitt stöd till Abhisits färdplanen och sedan kom det efterlängtade beskedet från UDD att man valt att göra det samma. Detta meddelades av Veera Musikapong som sade att alla ledarna hade varit överens om beslutet. UDD ville nämligen inte se flera döda och skadade i den politiska konflikten.

UDD ville ha ett besked från Abhisit om vilket datum som representanthuset skulle upplösas och att valkommissionen skulle bestämma ett datum för valen. Dessutom var regeringen tvungen att visa sin uppriktighet genom att omedelbart sluta med alla former av hot mot rödskjortorna, sade Veera. Nattawut Saikua sade att rödskjortorna inte skulle lämna demonstrationsområdet innan Abhisit angav ett datum för representanthusets upplösande. Veera bekräftade också att UDD-ledarna inte skulle söka amnesti från anklagelserna om terrorism och majestätsbrott och var beredda att bemöta dessa anklagelser i domstol.

UDD-ledaren Wiphuthalaeng Pattanaphumthai (Wiphuthalaeng Phatthanaphumthai) วิภูแถลง พัฒนภูมิไท (26 maj 1951-) bad regeringen visa sin uppriktighet genom att dra bort polisens och militärens styrkor under tisdagsnatten för att skapa en mera vänlig atmosfär. (Wiphuthalaeng hette tidigare Thalaeng Rongkhun แถลง รองขุน.)


(Wiphuthalaeng Pattanaphumthai)

På morgonen onsdagen den 5 maj sade UDD:s Veera Musikapong att demonstrationerna snart skulle avslutas eftersom UDD gått med på innehållet i Abhisits färdplan mot fred. "Vi väntar nu bara på att regeringen kommer att lämna det exakta datumet för upplösandet av representanthuset," förklarade Veera.

På morgonen torsdagen den 6 maj sade överste Sansern Kaewkamnerd från CRES att UDD var tvungna att sluta med att komma med ytterligare förhandlingskrav mot regeringen, såsom kravet om ett exakt datum för upplösandet av representanthuset. Demokratiska partiets talesman Buranat Samuttharak sade att om UDD vägrade acceptera premiärministerns förslag hade Abhisit inte längre någon skyldighet att upplösa representanthuset.

Fredagen den 7 maj upprepade PAD sitt motstånd mot premiärminister Abhisits färdplan och bad militären förklara undantagstillstånd i Bangkok. Enligt PAD fanns det inga garantier för att ett upplösande av representanthuset skulle innebära en normalisering av läget. De ville i stället att premiärminister Abhisit skulle använda nya metoder för att få slut på UDD:s demonstrationer. De föreslog att rödskjortornas läger skulle belägras så att inga förnödenheter skulle nå fram till dem. Om demonstrationen tilläts fortsätta kunde läget bli allt allvarligare och utvecklas till inbördeskrig, sade de.

På fredagen upprepade UDD att de avsåg att följa Abhisits färdplan mot fred, men de berättade inte när de skulle sluta demonstrera. Biträdande premiärminister Suthep Thaugsuban sade på fredagskvällen att man ville ha ett svar från rödskjortorna senast måndag om när de tänkte avsluta sin demonstration vid Ratchaprasong och ansluta sig till färdplanen för fred.

Efter mer än tre timmars intensiva diskussioner på söndagskvällen den 9 maj berättade UDD:s Nattawut Saikua för pressen att de behövde ytterligare en eller två dagar på sig för att utvärdera färdplanen mot fred. Vad man inte visste vid den här tiden var att det hela skulle sluta i ett våldsamt tillslag mot demonstranterna den 19 maj och det kommer jag att berätta om i kommande artiklar.

Torsdagen den 10 juni 2010 dömde Pheu Thai ut premiärminister Abhisits planerade färdplan mot fred och försoning som ett nytt försök att köpa sig mer tid vid makten. Pheu Thais talesman Prompong Nopparit sade att färdplanen möjligen kunde bli en kortsiktig seger för regeringen, men den skulle bli en förlust för landet i det långa loppet. På torsdagskvällen vädjade Abhisit i nationell TV om stöd för regeringens färdplan.

Onsdagen den 23 juni 2010 avfärdade Thaksins nära medarbetare Noppadon Pattama ryktena om att Thaksin tänkt starta en underjordisk rödskjorterörelse för att bekämpa den nuvarande regimen. "Thaksin har inga tankar om att starta en antiregeringsstyrka, vilket CRES och medlemmar i Demokratiska partiet påstått. Om partiet har några bevis för sina påståenden måste de presentera dessa för allmänheten." "Jag är villig att avgå från min post som juridisk rådgivare till Thaksin om anklagelserna skulle vara sanna. Jag är ingen förespråkare av våld," sade Noppadon.

Noppadon sade också att Thaksin stödde Abhisits färdplan mot nationell försoning. Men nationell enighet kommer bara att bli verklighet om regeringen och Demokratiska partiet slutar betrakta Thaksin som en fiende. "Regeringen måste från och med nu sluta med att baktala rödskjortorna och Thaksin. Undantagslagarna måste också omedelbart upphöra att gälla för att bidra till ett klimat för försoning," sade Noppadon. Stämningen blev inte bättre dagen efter (24 juni) då Buranat Samuttharak gick till våldsamt angrepp mot Thaksins advokat Robert Amsterdam โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม (1 januari 1956-).


(Robert Amsterdam)

Buranat sade att regeringen måste bannlysa Amsterdam från inresa i Thailand på grund av hans stötande och vilseledande kommentarer om Thailand. Han hade nämligen nyligen kritiserat regeringens försoningsplan som "en bluff" i en tidningsintervju i Japan. Robert Amsterdam hade också attackerat den thailändska regeringens införande av nöddekretet genom att säga att det stred mot gängse rättsstatsprinciper.

Enligt Buranat hade Robert Amsterdam medvetet fällt dessa kommentarer i Japan, eftersom en japansk fotograf och reporter hade mist livet då han hamnat i korseld den 10 april under de våldsamma sammandrabbningarna mellan soldater och rödskjortor. Robert Amsterdam avsåg att göra ärendet till ett internationellt problem, menade han.

Enligt Buranat hade Robert Amsterdam också sagt att hans majestät konungen misstyckte med att vara skyddad av lagen om majestätsbrott. Buranat menade att advokaten försökte dra in monarkin i konflikten för att skapa missförstånd. Buranat krävde att Thaksin och hans medarbetare Noppadon Pattama skulle förklara sig i detta ärende.


Stavningsvarianter;

Wiphuthalaeng Pattanaphumthai; Wiphuthalaeng Pattanaphuthai (felaktigt), Wiputthalaeng Pattanaphumthai, Vipoothalaeng Pattanaphumthai, Vipoo-thalaeng Pattanaphumthai, Wiphuthalaeen Pattanaphumthai (felaktigt), Vipoothalange Pattanaphumthai, Wiphuthalaeeng Pattanaphumthai, Wiphuthalaeng Phatthanaphumthai, Wophuthalaeng Pattanaphumthai (felaktigt), วิภูแถลง พัฒนภูมิไทย.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-03-02, 20.10
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.