Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Preah Vihear sett från luften
Det fortsatta bråket om Preah Vihear (juli-augusti 2010)

På morgonen tisdagen den 27 juli 2010 ledde PAD-ledaren Chamlong Srimuang omkring 700 demonstranter till UNESCO-byggnaden på Sukhumvit Road med kraftiga trafikstörningar som följd. Det handlade om protester mot Preah världsarvslistning och att Kambodja fått tillstånd att förvalta det gamla templet trots de olösta gränskonflikterna i området.

Premiärminister Abhisit Vejjajiva och utrikesminister Kasit Piromya åkte sedan till Abhisits officiella residens Ban Phitsanulok บ้านพิษณุโลก för att ta emot en protestlista från PAD-ledarna Pipob Thongchai, Panthep Puapongpan och Khamnoon Sithisamarn.

Chamlong berättade senare för reportrarna att UNESCO:s Bangkokchef Edgar Sharuk hade informerat honom om att PAD:s begäran hade skickats vidare till UNESCO:s världsarvskommitté, som skulle ha ett möte i Brasilien (Prathet Brasin) ประเทศบราซิล under veckan.

På fredagsmorgonen den 30 juli rapporterade TV-programmet Ruang Lao Chao Nee (Rueang Lao Chao Ni) เรื่องเล่าเช้านี้ i kanal 3 (Chong 3) ช่อง 3 att världsarvskommittén hade skjutit upp beslutet, om hur man förhåller sig till Kambodjas förslag till förvaltningsplan av tempel Preah Vihear, till nästa års möte i Bahrain (Prathet Baren) ประเทศบาห์เรน.

Världsarvskommittén sade att dokumenten med Kambodjas förvaltningsplan felaktigt hade skickats till världsarvscentret (Sun Morakot Lok) ศูนย์มรดกโลก i Paris i stället för till världsarvskommittén och att man därför inte haft tid nog att beakta detaljerna i planen. En annan anledning var, enligt en källa, att det ännu inte fanns något färdigt samförståndsavtal mellan Thailand och Kambodja.

Ministern för naturresurser och miljö och ledaren för den thailändska delegationen som deltog i världsarvskommitténs pågående möte i Brasilien, Suwit Khunkitti, berättade att premiärminister Abhisit hade ringt honom för att gratulera delegationen till dess "seger." Partiet Chart Thai Pattanas talesman Watchara Kannika varnade dock regeringen för att tolka världsarvskommitténs uppskjutna beslut om förvaltningsplanen som en seger.

Samma dag sade ministern för premiärministerns kansli Ong-ard Klampaibul att PAD enligt författningen hade rätt att demonstrera vid gränsen till Kambodja, men de måste hålla sig på rätt sida lagen. Ministerns kommentar kom efter att PAD:s högsta ledare hade sagt att de tänkte demonstrera i gränsområdet.

"PAD måste vara försiktiga då det tänkta demonstrationsområdet ligger i ett känsligt område. En stor demonstration där skulle kunna leda till missförstånd mellan Thailand och Kambodja,” varnade Ong-ard. Han försäkrade dock att regeringen inte tog lätt på att templet listats som världsarv och han sade att premiärminister Abhisit noga följde utvecklingen. Då Suwit Khunkitti återvänt från Brasilien skulle premiärministern sammankalla ett möte för att diskutera vidare planer om hur man skall agera mot Kambodjas förvaltningsplan, tillade Ong-ard.

Måndagen den 2 augusti meddelade Thailands patriotiska nätverk (TPN), under ledning av Veera Somkwamkid, att de planerade att demonstrera framför Government House kommande lördag. Nätverket leddes av Chamlong Srimuang och Veera, som också var PAD-ledare. Man tänkte kräva att regeringen skulle förklara Kambodjas påstående om att Suwit Khunkitti hade skrivit under ett dokument, som hade att göra med Kambodjas förvaltningsplaner av Preah Vihear. Detta skulle han ha gjort under världsarvskommitténs möte i Brasilien veckan innan.

Veera sade att Kambodjas biträdande premiärminister Sok An i en pressintervju hade påstått att Thailand hade accepterat att skriva under ett dokument gällande Preah Vihears förvaltning. “Vi vet inte vad det är för dokument som vi [Thailand] har skrivit under med Kambodja. Regeringen måste lägga alla korten på bordet. Vi förväntar oss att över 10 000 personer kommer att samlas för att få höra en förklaring,” sade Veera.

Sok An hade förra veckan deklarerat en seger till nationen då han påstod att världsarvskommittén hade accepterat Kambodjas förvaltningsplan av området kring Preah Vihear och att Thailand hade bestämt sig för att skriva under överenskommelsen, som tillät Kambodja att sköta det omtvistade området. Thailand däremot hävdade ju, som nämnt här ovan, att ärendet hade bordlagts i ytterligare ett år.

Under måndagen berättade Bangkok Post att premiärminister Abhisit menade att den tidigare utrikesministern Noppadon Pattama hade orsakat den pågående konflikten om Preah Vihear. Abhisit skrev på Facebook เฟสบุ๊ค att Thailand befunnit sig i underläge ända sedan Noppadon i juni 2008 skrev under en gemensam deklaration, eller karta som andra källor säger, vilket underlättade för Kambodja att registrera templet på världsarvslistan.

Den gemensamma deklarationen som skrevs under av Noppadon och dåvarande premiärminister Samak Sundaravej, fick utstå omfattande kritik. Detta då den skrivits under utan parlamentets godkännande. Detta har jag berättat tidigare om i ”Thailand efter Thaksin,” artikeln ”Preah Vihear-krisen”. Abhisit sade att han sedan dess arbetat för att templet skall tas bort från världsarvslistan. 

Samma dag bemötte den tidigare utrikesministern Noppadon Pattama kritiken från Abhisit. Han avfärdade att den gemensamma kommunikén mellan Thailand och Kambodja i juni 2008 skulle ha gjort att Thailand hamnade i underläge i tempelkonflikten. Abhisits påstående om att han var ansvarig för problemen menade Noppadon vara ett politiskt utspel och han uppmanade Abhisit att sluta med sitt förtal av honom. I stället föreslog han att premiärministern skulle sammankalla alla olika parter för att diskutera ärendet och hitta en lösning på problemet.

Noppadon frågade därefter premiärministern, som på söndagen hade förespråkat en gemensam världsarvslistning av Preah Vihear och det omkringliggande området, om han påbörjat arbetet med att färdigställa dokument för detta.

Måndagen den 9 augusti varnade Kambodjas premiärminister Hun Sen att gränskonflikten med Thailand var ”mycket inflammerad” och kunde resultera i blodsutgjutelse. De bilaterala försöken att lösa konflikten hade inte fungerat och Hun Sen vädjade till FN, ASEAN och utlandet att hjälpa till att lösa konflikten. Hun Sen förklarade att han gärna såg en internationell konferens angående gränskonflikten. Detta sade han under en ceremoni där utländska diplomater var närvarande.

Spänningarna hade blossat upp igen efter gulskjortornas demonstrationer där det använts hårda ord mot Kambodja. Thailändsk media hade också skrivit att premiärminister Abhisit skulle ha sagt att han var beredd att använda både diplomatiska och militära medel för att lösa konflikten.

Hun Sen hade på söndagen skrivit till FN och anklagat Thailand för att bryta mot FN:s regler eftersom Thailand hotat med att använda militärt våld mot Kambodja. Kambodja förbehåller sig sin "legitima rätt att försvara sin suveränitet och territoriella integritet vid medvetna aggressiva handlingar," skrev Hun Sen i brevet som också delgavs media.

På måndagen sade Abhisit att brevet baserades på felaktig information. "Kambodja försöker ge sken av att Thailand är en våldsbenägen inkräktare, vilket inte är sant," berättade Abhisit för nyhetsreportrarna. Kambodja och Thailand hade nu befunnit sig i ett dödläge angående den omtvistade gränsdragningen sedan juli 2008 då templet Preah Vihear fick världsarvsstatus. Så sent som i juni hade soldater från de båda länderna skjutit på varandra.

Söndagen den 15 augusti beskyllde Abhisit Kambodja för att ha brutit mot det thai-kambodjanska samförståndsavtalet genom att ha inkräktat på thailändskt territorium. Detta sade premiärministern under sin veckoshow på söndagsmorgonen. Abhisit sade att regeringen förberett ett brev som skulle visa FN att Thailand inte hotade att använda militärt våld mot Kambodja, vilket den kambodjanska regimen som bekant hade hävdat. "Thailand tänker lösa gränsdispyten på ett fredligt sätt enligt samförståndsavtalet från 2000," hävdade Abhisit.

Kambodja var ensamt om att försöka få Preah Vihear listat som ett världsarv hos UNESCO. Den thailändska regeringen hade förklarat situationen för andra länder för att undgå missförstånd, sade Abhisit. Han tillade också att en kommitté hade bildats för att hjälpa till med övervakningen av ärendet. Biträdande premiärminister Suthep Thaugsuban sade samma dag att han var beredd att samtala med den kambodjanska regeringen i samma ögonblick som han fick en sådan order från premiärminister Abhisit.

"Jag har bett alla parter att inte vara alltför bekymrade över det thai-kambodjanska gränsbråket och premiärminister Hun Sens intervjuer. Om det uppstår problem som påverkar Thailand kommer utrikesministeriet och andra relevanta organ ta hand om detta omedelbart," sade Suthep. Sekreteraren vid utrikesministeriet Chavanont Intarakomalyasut sade att Thailand och Kambodja båda kommit överens om att använda satellitteknologi för att lösa gränsproblemen vid de möten som den thai-kambodjanska gränskommissionen (JBC) hållit i Bangkok i november 2008 och i Phnom Penh 2009.


(Kambodjas Var Kim Hong (Wa Khim Hong) วา คิม ฮง (höger) skakar hand med Vasin Teeravechayan (Wasin Thirawechayan) วศิน ธีรเวชญาณ i samband med ett möte med kommissionen)

Söndagen den 22 augusti sade premiärminister Abhisit att han var beredd att diskutera möjliga lösningar på problemen mellan Thailand och Kambodja med sin kollega Hun Sen vid Asien-Europa-mötet (Kan Phrachum Esia-Yurop) การประชุมเอเชีย–ยุโรป. Detta möte var planerat att äga rum i Bryssel i oktober månad. "Det är inte nödvändigt att ta med andra organisationer för att handskas med det thailändsk-kambodjanska bråket då de två länderna är klara över att de är grannar och jag tror inte att någon av oss vill att problemet skall eskalera," sade Abhisit.

Enligt en opinionsundersökning utförd av NIDA, som hade publicerats tisdagen den 10 augusti, ville nästan 70 procent av den thailändska befolkningen att regeringen skulle driva bort kambodjanerna från området nära templet Preah Vihear då detta var thailändskt territorium. De tillfrågade sade dock att detta skulle göras med fredliga medel. Drygt 20 procent hade en annan uppfattning och menade att ett försök att driva bort kambodjanerna bara skulle skapa mer problem och kunde sluta med ett regelrätt krig mellan de båda länderna.

Tillfrågade om regeringen skulle återkalla samförståndsavtalet från 2000 tyckte drygt 40 procent att man skulle göra detta då avtalet var till nackdel för Thailand. Drygt 30 procent var av motsatt uppfattning och menade att samförståndsavtalet kunde förhindra Kambodja att inkräkta på det intilliggande området och att ett återkallande kunde få konflikten att eskalera.

Drygt 60 procent i undersökningen menade heller inte att Thailand skulle lämna världsarvsavtalet och avsäga sig något medlemskap då detta inte skulle vara bra för landet och underhållet av Thailands världsarvsklassade platser. Nästen 20 procent tyckte tvärtom och menade inte att det skulle drabba Thailand i någon nämnvärd grad då man själv kunde underhålla sina världsarvslistade platser utan hjälp utifrån.

De flesta i undersökningen stödde tanken att regeringen skulle be Internationella domstolen att ompröva sin dom från 1962 som gav Kambodja rätten till Preah Vihear. Man betraktade domen som orättvis. Se även "Modern tid," avsnittet "Det ökande kommunisthotet," artikeln "Kambodja och templet Preah Vihear." Andra motsatte sig detta då domstolen redan dömt i ärendet och ärendet borde inte prövas igen för att förhindra ytterligare konflikter i framtiden.


Stavningsvarianter;

Ban Phitsanulok; Baan Phitsanulok, Phitsanulok Mansion.

Edgar Sharuk; Edgar Samuel Sharuk.

Världsarvscentret; World Heritage Centre.

Facebook; เฟซบุ๊ก.

Asien-Europa-mötet; Asia-Europe Meeting (ASEM).

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-06-13, 09.26
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.