Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Valkommissionens logotype
Angående representanthusets upplösande och allmänna val (mars 2011)

PAD:s fortsatta demonstration kommer inte att försena planerna om ett upplösande av representanthuset och de allmänna valen, sade Suthep Thaugsuban lördagen den 5 mars 2011. Tillfrågad om ett förslag från PAD:s Chamlong Srimuang om att använda ett nytt politiskt system i fyra till fem år före allmänna val, sade Suthep att idén i stället skulle framföras till gulskjortornas eget politiska parti, New Politics. Om väljarna stödjer idén, kommer de också rösta på partiet, tillade han.

Under sitt söndagsprogram den 6 mars sade premiärminister Abhisit att han den kommande veckan skulle konsultera valkommissionen om en lämplig tidpunkt att upplösa representanthuset och utlysa allmänna val. Tiden var nu den rätta då författningsändringarna hade godkänts av kungen och publicerats i Royal Gazette, sade han. Under sitt morgonprogram veckan efter sade Abhisit att regeringen skulle upplösa representanthuset under den första veckan i maj. “Det är dags att lämna över makten till folket så att de kan avgöra landets framtid,” sade han.

Tisdagen den 22 mars sade Suthep Thaugsuban att representanthuset troligen skulle upplösas senast den 10 maj. Allmänna val skulle sedan genomföras den 1 eller 2 juli. Suthep förnekade en rapport som sagt att Abhisit skulle upplösa representanthuset den 3 maj och utlysa val till den 26 juni. Premiärministern hade bara sagt att ett upplösande av representanthuset skulle ske tidigt i maj och att valet troligen skulle bli av i juni eller juli, sade han.

Efter det kommer valkommissionen att bestämma datum för valet, som måste ske minst 45 dagar efter representanthusets upplösande och högst 60 dagar efter upplösandet.” "Därför kommer valet troligen att genomföras den 1 eller 2 juli,” sade Suthep.

Fredagen den 1 april uttalade sig Chamlong Srimuang om PAD:s inställning till ett kommande val. Han menade liksom tidigare att Thailand behövde omfattande politiska reformer och en paus med de allmänna valen i fyra till fem år intill ett reformarbete var slutfört. Detta uttalande gjorde han efter ett möte med PAD-ledare från två generationer.

Om det ändå blev ett val skulle PAD föra en kampanj för att uppmana de röstberättigade att rösta blankt. Detta då han menade att tidigare valda parlamentsmedlemmar i representanthuset hade blivit allt mindre kompetenta. De invalda hade inget intresse av att försvara landets territorium eller att lösa folkets ekonomiska problem. De flesta av dem hade köpt sina röster och var bara intresserade av korruption för att skaffa fram pengar till nästa val, sade Chamlong.

Chamlong sade att kampanjen för att rösta blankt även gällde New Politics Party, som ju stödjer PAD, om partiet bestämde sig för att delta i valet. Enligt Chamlong var partiet medvetet om PAD:s inställning och att detta inte skulle orsaka någon konflikt mellan PAD och NPP.

Praphan Khunmee sade att även Demokratiska partiet hade använt sig av blankröstningstaktiken. Han syftade då på valet den 2 april 2006. Även Pheu Thai hade kampanjat för att inte rösta för förändringar i 2007 års författning, sade Praphan och han menade att om tillräckligt många röstade blankt skulle detta automatiskt leda till reformer och förändringar.

Praphan kritiserade också regeringen för att inte ha gjort tillräckligt för att hjälpa Veera Somkwamkid och hans sekreterare Ratree Pipatanapaiboon i Kambodja. De båda skulle ha större chanser till att få hjälp om nästa regering inte leddes av Demokratiska partiet, sade han.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-14, 10.21
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.