Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Jatuporn Prompan
Jatuporn Prompan och åtalen om förtal (2009-2016)

Det blir lätt litet rörigt när man skall hålla styr på de förtalsmål som riktats mot Jatuporn Prompan. Detta då flera av domarna från brottmålsdomstolen överklagats och ofta har hamnat ända uppe i Högsta domstolen. Dessutom har flera av dessa ärenden dragit ut på tiden och hunnit bli många år gamla innan en slutgiltig dom. Dessa långdragna rättsprocesser har gjort det omöjligt att hålla sig till en kronologisk ordning för händelserna, men jag gör ändå ett försök att berätta litet om några av förtalsmålen här nedan.

Den 11 juni 2009 hade Abhisit lämnat in en anmälan om förtal mot Jatuporn Prompan och redan lördagen den 22 augusti 2009 hade det kommit ett besked från brottmålsdomstolen om att man tänkte åtala honom. Domstolen hade låtit sig övertygas om detta efter att Abhisit hade vittnat i domstolen. Det handlade om ett tal som Jatuporn hade hållit under ett UDD-möte den 10 maj 2009 där han bland annat skulle ha anklagat Abhisit för att ha beordrat soldater att skjuta på rödskjortedemonstranterna och kallat honom mördare. Se även artikeln "UDD demonstrerar igen (april-maj 2009)."

Måndagen den 18 januari 2010 var premiärminister Abhisit närvarande då brottmålsdomstolen höll sina första förhör i ett annat förtalsärende mot Jatuporn. Den här gången handlade det om två uttalanden som Jatuporn hade gjort den 11 oktober 2009 där han anklagat Abhisit för att bromsa behandlingen av UDD:s begäran om kunglig nåd för Thaksin och ett uttalande den 17 oktober där han anklagat premiärministern för att ha beordrat dödandet av folk under upploppen under songkran den 11-12 april 2009.

Därefter dröjde det ända till tisdagen den 30 november 2010 då det blev premiärminister Abhisits tur att vittna i brottmålsdomstolen angående Jatuporns tal i maj 2009. Han förnekade Jatuporns anklagelser om att han skulle ha beordrat dödligt våld mot rödskjortorna i april 2009 och påståendet om att hans händer skulle vara "indränkta med blod."

Abhisit sade att inga rödskjortor hade dött under songkran-upploppen i april 2009. Han hävdade att de två personer som dödats vid Nang Loeng-marknaden i Bangkok inte var rödskjortor och att deras död i stället hade orsakats av rödskjortorna. Han förnekade också att upploppen, som ledde fram till att ASEAN-mötet i Pattaya fick ställas in, hade iscensatts att regeringen. Enligt Abhisit var det i stället rödskjortorna som orsakat detta genom att blockera mötet.

Han bekräftade också att han verkligen befunnit sig i den svarta Mercedes som hade attackerats av uppretade rödskjortor vid inrikesministeriet i Bangkok. Biträdande premiärministern Suthep Thaugsuban hade också befunnit sig samma bil. Chauffören hade bestämt sig för att ramma grinden för att komma bort från inrikesministeriet efter att bilen varit omringad av rödskjortorna i omkring 20 minuter, berättade Abhisit. Han visade fotografier för rätten, som han själv tagit då han satt i bilen, och berättade att bilen hade skadats allvarligt. Kylaren hade slagits sönder och däcken hade skurits sönder och bilen hade inte gått att reparera.

Dagen efter, onsdagen den 1 december 2010, var det biträdande premiärminister Suthep Thaugsubans tur att vittna. Han bekräftade Abhisits version och att premiärministern inte hade beordrat att några demonstranter skulle dödas. Suthep berättade också om händelsen då Abhisits bil slogs sönder av rödskjortorna och att han själv befunnit sig i bilen med premiärministern under överfallet. De hade lyckats ta sig därifrån sittandes i bilen och inte genom att fly via en bakdörr som det tidigare felaktigt hade rapporterats.

På torsdagsmorgonen den 9 december 2010 utfärdade brottmålsdomstolen en arresteringsorder mot Jatuporn Prompan, då han personligen inte infunnit sig för att vittna i förtalsmålet. Domstolen drog dessutom tillbaka hans borgen och sköt upp de kommande förhören till den 14 december.

Jatuporn hade i stället skickat UDD-advokaten Karom Phonthaklang (Kharom Phonthaklang) คารม พลทะกลาง för att be domstolen om uppskov. Detta i avvaktan på Högsta domstolens svar angående hans begäran om att få byta ut en av domarna i ärendet. Jatuporn hävdade nämligen att denne domare hade nära förbindelser till premiärminister Abhisit. Brottmålsdomstolen hade valt att betrakta Jatuporns manöver som fördröjningstaktik.


(Karom Phonthaklang)

Observera att Karom Phonthaklang längre fram kommer att dyka upp under namnet Karom Polpornklang (Kharom Phonphonklang) คารม พลพรกลาง.

Tisdagen den 10 juli 2012 dömde brottmålsdomstolen Jatuporn Prompan skyldig till förtal mot Abhisit Vejjajiva. Domen blev sex månaders fängelse och en bot på 50 000 baht. Fängelsestraffet ändrades därefter till en tvåårig villkorlig fängelsedom. Andra källor säger att domen kom den 20 juli 2012! Domstolen beordrade också Jatuporn att på egen bekostnad publicera domen i tidningarna Manager och Matichon under en period på sju sammanhängande dagar.

Jatuporn hade under en presskonferens vid Pheu Thais högkvarter den 13 januari 2009 visat upp ett foto på Abhisit under en audiens hos kung Bhumibol. Jatuporn menade att Abhisit satt på en stol på samma nivå som kungen, vilket var respektlöst mot kungen. Så hade ingen tidigare premiärminister gjort enligt Jatuporn.

Domen överklagades och tisdagen den 13 augusti 2013 frikändes Jatuporn helt från förtal av appellationsdomstolen, vilket innebar att den tidigare domen från brottmålsdomstolen togs bort. Appellationsdomstolen menade att Jatuporn bara hade uttryckt sin egen syn på saken och att det var osannolikt att folk skulle hålla med honom. Samma dag som Jatuporn frikändes för förtal mot Abhisit blev han också frikänd för förtal av Suthep Thaugsuban.

Torsdagen den 27 september 2012 dömde brottmålsdomstolen Jatuporn till sex månaders fängelse för förtal av Abhisit, vilket omvandlades till en tvåårig villkorlig fängelsedom, och en bot på 50 000 baht. Att domen omvandlades till en villkorlig domen på två år berodde på att Jatuporn inte tidigare hade suttit fängslad. Domen hade därefter överklagats.

Domen slog fast att Jatuporn i tal till sina UDD-anhängare, under perioden den 29 januari och den 15 februari 2010 ännu en gång hade anklagat Abhisit för att ha beordrat soldater att döda folk. Samtidigt friades Jatuporn på åtalspunkten som handlade om att han kallat Abhisit för militärtjänstmyglare. Appellationsdomstolen fastställde sedan brottmålsdomstolens dom och fallet överklagades ännu en gång och den 2 mars 2016 kom Högsta domstolen fram till samma resultat som de två tidigare instanserna.

Onsdagen den 14 augusti 2013 fastslog appellationsdomstolen brottmålsdomstolens beslut att inte behandla en stämning från Chamlong Srimuang och fem andra PAD-medlemmar mot Jatuporn och tre andra rödskjorteledare. Enligt rätten hade Jatuporn i en intervju den 8 november 2010 anklagat sex PAD-ledare för att använda samförståndsavtalet om gränsfrågor med Kambodja från 2000 för att väcka nationalism och skapa oro. Intervjun hade sedan publicerats på en webbsida.

De fyra rödskjorteledarna hade anklagats för ärekränkning och brott mot datalagen från 2007. Brottmålsdomstolen hade tidigare motiverat sitt avslag med att intervjun bara innehöll en normal politisk ordväxling.

Nu vet jag inte exakt vad som hänt dessförinnan men i juli 2017 dömdes Jatuporn till ett år och 15 dagars fängelse fängelse för förtal av Abhisit. Det skall ha handlat om det ovan nämnda talet som Jatuporn hållit för sina rödskjortor 2009. Lördagen den 4 augusti 2018 var Jatuporn åter en fri man. Han hälsades välkommen till friheten av en stor skara anhängare och rödskjorteledarna Nattawut Saikua, Thida Tavornseth, Kokaew Pikulthong (Kokaeo Phikunthong) ก่อแก้ว พิกุลทอง (27 mars 1965-), Worachai Hema วรชัย เหมะ (12 juni 1954-) och Yosvaris Chuklom.


(Kokaew Pikulthong)


(Worachai Hema)


Stavningsvarianter;

Karom Phonthaklang; Karom Poltaklang, Karom Polthaklang, Karom Ponthaklong, Kamrop Poltaklang?, Kharom Polthaklang, คารม พลทกลาง.

Karom Polpornklang; Karom Pornpolklang.

Worachai Hema; Vorachai Hema.

Kokaew Pikulthong; Korkaew Phikulthong, Korkaew Pikulthong.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-03-02, 18.32
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.