Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Den kambodjanska delegationen den 15 april 2013
Internationella domstolen och Preah Vihear (april-november 2013)

Den 4 december 2012 blev det känt att Internationella domstolen (ICJ) planerat en offentlig hearing i Haag angående gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja. Hearingen skulle äga rum den 15-19 april 2013. Både Thailand och Kambodja skulle ges möjlighet att muntligen presentera sina argument om hur ICJ:s beslut från 1962 skulle tolkas. Thailand hävdade fortfarande att marken där templet Preah Vihear låg var thailändsk.

Pressmeddelandet från ICJ berättade litet om bakgrunden till konflikten. Den 8 juli 2008 då templet blev upptaget på UNESCO:s världsarvslista hade, som tidigare omtalat, nationalistiska strömningar flammat upp igen på båda sidor gränsen som sedan resulterade i regelrätta strider mellan de båda länderna.

Den 28 april 2011 hade Kambodja bett ICJ att tolka domen från den 15 juni 1962 angående templet Preah Vihear. Enligt Phnom Penh Post hade den kambodjanske informationsministern Khieu Kanharith sagt att regeringen redan hade förberett alla dokument inför hearingen.

Förhandlingarna vid den Internationella domstolen i Haag den kommande veckan kommer att sändas live i både radio och på internet. Detta berättade den vice ständige sekreteraren vid utrikesministeriet, Nuttavudh Photisaro (Natthawut Phothisaro) ณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร tisdagen den 9 april 2013. Förhandlingarna skulle pågå från måndagen den 15 april till fredagen den 19 april. Därefter skulle domstolen dra sig tillbaka för övervägande och en dom väntades komma i oktober.

Kambodja hade bett domstolen att precisera domen från 1962 och avgöra äganderätten till marken runt templet. Domstolen hade i domen från 1962 tilldelat själva templet till Kambodja, utan att ha bestämt äganderätten till området runt templet. Detta område gjorde som bekant både Thailand och Kambodja anspråk på.

Kambodjas utrikesminister Hor Namhong var ledare för den kambodjanska delegationen i Haag, som också bestod av tre utländska advokater som rådgivare. Den thailändska delegationen leddes av utrikesminister Surapong Tovichakchaikul, tillsammans med den thailändske ambassadören i Nederländerna Virachai Plasai (Wirachai Phlasai) วีรชัย พลาศรัย (9 juni 1960-16 mars 2019). Även den thailändska delegationen hade hjälp av utländska advokater.


(Virachai Plasai)

Försvarsminister Sukumpol Suwanatat var också i Haag tillsammans med Surapong. Efter ett möte under söndagen den 14 april, där man förberedde sig inför måndagen, förklarade de två att de var optimistiska inför förhandlingarna.

Torsdagen den 18 april attackerade Kambodja Thailands påstående om att Phnom Penh skulle ha accepterat taggtrådsstängslet runt Preah Vihear 1962. Detta stängsel hade beordrats uppsatt av den thailändska regeringen, efter domstolens beslut samma år.

Rodman Bundy ร็อดแมน บันดี (27 december 1951-), som var en av Kambodjas advokater, förklarade för domstolen att Kambodja heller inte hade förfalskat några kartor, vilket de anklagats för av det thailändska juridiska teamet. "Vi har inte förfalskat kartan som Thailand hävdat. Faktum är i stället att Thailand försökt minska vårt utrymme genom att rita dit en egen gränslinje utan vårt godkännande," sade han. Den rumänska advokaten Alina Miron อลินา มิรอง (21 april 1979-), som ingick i det thailändska juridiska teamet, fortsatte att argumentera angående kartorna över området.

Bundy fortsatte med att säga att det taggtrådsstängsel som sattes upp av Thailand 1962 inte var någon berättigad gräns, vilket Thailand hävdat. Prins Sihanouk, som besökte templet flera gånger 1967, 1968 och 1969, hade protesterat över stängslet men valde att inte passera det då han inte ville orsaka en konflikt med Thailand. Den 26 april lämnade Thailand och Kambodja över kartor som skulle styrka deras argument efter de muntliga förhandlingarna tidigare under månaden.

Fredagen den 11 oktober meddelade utrikesminister Surapong Tovichakchaikul att ICJ hade skjutit upp domen och att en dom förmodligen först skulle komma i februari 2014. Anledningen var att domstolens domare var upptagna med andra ärenden under den här tiden. Det skulle senare visa sig att domen kom redan den 11 november 2013.

Den 14 oktober meddelades det att Thailand förberedde officiella samtal med Kambodja efter ICJ:s dom. Efter ett möte där representanter från flera berörda thailändska myndigheter meddelade ambassadör Virachai Plasai att man hade diskuterat tänkbara domar. Detta för att vara väl förberedda på alla alternativ. Hur domen än kommer att se ut så hade de båda länderna kommit överens om att gemensamt hitta en överenskommelse, sade Virachai.

Måndagen den 11 november kom domen från ICJ. Den fastslog att templet samt den naturliga klippavsatsen eller udden, där templet ligger, tillhörde Kambodja. I domen tilldelades Kambodja inte det omstridda berget Phu Makhuea (Phum Trap) som låg inom de omtvistade 4.6 kvadratkilometrarna.

Samma dag sade premiärminister Yingluck att ''Thailand kommer att förhandla med Kambodja för att få ett slut på ärendet.'' Hon tillade att dessa samtal inte var i strid med författningen, utan låg i nationens intresse och skulle föras i ASEAN:s anda. "Jag vill att alla thailändare skall känna sig förvissade om att regeringen kommer att göra sitt yttersta för att försvara de nationella intressena," sade hon under en landstäckande TV-sänd presskonferens. Thailändska ämbetsmän och deras rådgivare skulle innan samtalen inleddes först träffas för att diskutera domens detaljer.

Utrikesminister Surapong Tovichakchaikul uttalade sig från Nederländerna att en thai-kambodjansk gemensam kommission skulle bli de båda ländernas forum för att lösa ärendet. Den kambodjanska utrikesministern Hor Namhong var överens om detta, tillade han.


Stavningsvarianter;

Nuttavudh Photisaro; Nutthavudh Photisaro.

Virachai Plasai; Veerachai Plasai, Wirachai Phalasai.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-06-13, 09.35
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.