Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Domen läses upp i TV
Förslaget om ändringar i författningen

Tisdagen den 22 maj 2012 hade en grupp senatorer lämnat in en begäran till chefsåklagarens kontor och författningsdomstolen där man bad dem om att stoppa förslaget om ändringar av sektion 291 i författningen. De hävdade att detta var grundlagsstridigt.

Gruppen leddes av general Somjate Boonthanom, Somchai Sawaengkarn och Pornpan Boonyarattaphan (Phonphan Bunyayarattaphan) พรพรรณ บุญยรัตพันธุ์ (13 augusti 1940-). Somjate sade att den pågående processen om att ändra i sektion 291 och bilda en författningskommitté för att skriva en helt ny författning var i strid med sektion 68 i författningen då det handlade om att avskaffa hela författningen från 2007.


(Pornpan Boonyarattaphan)

I sin begäran bad senatorerna chefsåklagarens kontor och författningsdomstolen att beordra ett stopp för processen med författningsändringarna, innan den tredje och sista behandlingen i representanthuset som var planerad till den 5 juni.

Fredagen den 13 juli 2012 kom författningsdomstolens besked att domstolen hade avslagit de fem besvärsinlagorna mot de föreslagna författningsändringarna. Röstsiffrorna blev 7-1 för detta beslut. Det finns dock källor som säger 8-0! Domen motiverades med att det inte fanns några bevis för att de föreslagna författningsändringarna hade en dold agenda om att avskaffa den konstitutionella monarkin eller det demokratiska systemet. Efter domen jublade och vinkade de rödskjortor som samlats framför domstolsbyggnaden och så gjorde även deras kamrater på andra platser då de fick besked om beslutet.

Författningsdomstolens generalsekreterare och talesman Pimol Thammapitakpong (Phimon Thammaphithakphong) พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ förklarade att regeringen därmed kunde fortsätta med sina planerade författningsändringar. Regeringen kunde också välja att ignorera författningsdomstolens uppmaning om en folkomröstning om man ville förändra författningen i sin helhet. Om man valde den vägen fick regeringen acceptera eventuella konsekvenser, sade han.


(Pimol Thammapitakpong)

Pimol fastslog också att domstolen inte hade "beordrat" regeringen att hålla en folkomröstning, vilket var den slutsats som en del kommentatorer hade dragit i samband med domstolsbeskedet. Uppmaningen var bara en rekommendation då författningen från 2007 hade godkänts i en folkomröstning. Det var därför passande att fråga folket ännu en gång om man ville ha en helt ny författning. Det var upp till parlamentet om man tänkte följa domstolens råd, sade han.

Koalitionspartierna hade bildat en arbetsgrupp som undersökte möjliga ändringar i författningen och måndagen den 3 december 2012 sade gruppens ordförande Pokin Polakul att man kommit överens om att gå vidare med förslagen i en tredje runda i parlamentet. Man hade kommit fram till att det enligt författningen var parlamentsmedlemmarnas skyldighet att rösta angående motionen om författningsändringar under den tredje rundan i parlamentet. Motionen syftade till att ändra sektion 291 i författningen för att göra det möjligt att bilda en panel som skulle skriva om författningen från 2007.

Försöket att ändra sektion 291 hade lagts på is en tid efter den 13 juli och man hade bestämt sig för att vänta med en tredje och sista runda i parlamentet. Pokin sade också att man under mötet också hade kommit överens om att inleda en kampanj för att få befolkningen att förstå varför man ville ändra i författningen. Tanken var att vara klara med detta till den 10 december, som i så fall skulle vara 80-årsjubiléet av landets första författning som trädde i kraft den 10 december 1932.

Mötet hade också kommenterat författningsdomstolens rekommendation om att det skulle genomföras en folkomröstning innan man ändrade författningen. Mötet var också av den uppfattningen att när motionen passerat tredje rundan i parlamentet och en panel satts upp för att ändra författningen så skulle också en allmän folkomröstning hållas.

Angående förslaget om att författningen måste ändras sektion för sektion sade Pokin att arbetsgruppen skulle överväga detta efter motionens tredje runda i parlamentet. Tillfrågad om när det var läge för parlamentet att genomföra den tredje rundan sade Pokin att detta beslut låg hos koalitionspartierna och regeringen. Hans personliga uppfattning var att detta kunde genomföras en eller två månader efter att en kampanj för folkligt stöd hade inletts.

En grupp som kallade sig själva för Group of 40 senators (Klum 40 Samachik Wutthisapha) กลุ่ม 40 ส.ว. sade tisdagen den 4 december att de ville försöka förmå författningsdomstolen att avgöra om regeringen kunde fortsätta med en tredje behandling av författningsändringarna. Senatorerna Somchai Sawaengkarn och Prasarn Marukhapithak från gruppen berättade om sina intentioner under en presskonferens, som en reaktion på koalitionsbeslutet om att gå vidare med den tredje rundan i parlamentet.

Somchai menade att röstningen angående motionen, som ville ändra i sektion 291 i författningen för att därefter kunna bilda en författningsändringspanel eller kommitté, var i strid med författningsdomstolens beslut från den 13 juli. Domstolen hade enligt senatorerna slagit fast att en förändring av författningen i sin helhet skulle vara i strid med den folkomröstning som godkänt författningen från 2007. Om författningen skulle ändras måste folket först tillfrågas om sin mening.

Om koalitionen insisterade på att gå vidare med den avgörande tredje rundan i parlamentet skulle gruppen be författningsdomstolen att tolka lagen på nytt, sade senatorerna. Prasarn menade att ett försök att skynda på en tredje runda skulle skapa grund för nya konflikter. Frågan om att ändra i författningen var en tidsinställd bomb tillade han.

Torsdagen den 6 december 2012 sade biträdande premiärminister Chalerm Yubamrung att författningen borde ändras sektion för sektion i stället för i sin helhet. Detta för att undvika juridiska problem. Chalerm var därmed inte överens med koalitionsgruppen som ville genomföra den tredje rundan i parlamentet och sedan skriva om hela författningen. Han menade att man skulle ta det lugnt och inte hasta fram några beslut.

Chalerm menade att om man i stället ändrade författningen sektion för sektion så skulle en omskrivning av författningen gå snabbare. Dessutom skulle detta förfarande inte uppmuntra till att någon återigen skulle be författningsdomstolen om en tolkning, sade han.

Författningsdomstolen hade ju tidigare sagt att det inte skulle vara lämpligt att skriva om hela 2007 års författning, som ju godkänts i en folkomröstning. Domstolen hade också föreslagit att en allmän folkomröstning skulle hållas för att fråga folket om författningen skulle ändras helt eller i delar.

Abhisit Abhisit sade att regeringen var väl medveten om att förhastade beslut kunde resultera i nya samhällskonflikter då bara en grupp gynnades av förhastade beslut. Premiärminister Yingluck Shinawatra måste undgå onödiga konflikter och hitta lösningar som alla sidor kunde acceptera.

Abhisit menade att regeringen snabbt ville genomföra en tredje runda i parlamentet eftersom Thaksin Shinawatra upprepade gånger hade sagt att han ville komma hem under detta år. "Därför är allt återigen tillbaka på ruta ett. I stället för att ägna sig åt landets problem har regeringen återigen börjat ägna sig åt att tillgodose en enda persons behov," sade han. Abhisit uppmanade i stället regeringen att ägna sig åt problemen med rissubvensionsprogrammet, oron i söder, priset på hushållsgas som skulle gå upp i februari och korruptionen och inte fokusera på författningsändringar.

Hundratals rödskjortor paraderade måndagen den 10 december från Demokratimonumentet till partiet Chart Thai Pattanas huvudkontor där man uppmanade partiet om att stödja Pheu Thais kampanj om författningsändringar. Rödskjortorna som leddes av bland andra Payap Panket, Darunee Kritboonyalai, Prasang Mongkolsiri (Prasaeng Mongkhonsiri) ประแสง มงคลศิริ (14 mars 1962-) och Sutthachai Yimprasert begav sig senare också till Pheu Thais högkvarter.


(Prasang Mongkolsiri)

De lämnade här över ett brev till partiet där man bad om att de skulle genomföra den tredje och sista rundan av motionen om författningsändringar, som preliminärt planerades att genomföras i februari 2013. Rödskjortorna återvände sedan till Demokratimonumentet för en fortsatt demonstration under kvällen. Enligt rapporter förväntades Thaksin ringa till sina supportrar klockan 21.00.


Stavningsvarianter;

Pimol Thampitakpong; Pimol Thampitakpong, Pimol Thampithakpong.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-05-17, 10.38
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.