Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Sukumpol Suwanatat med bevis mot Abhisit
Anklagelserna mot Abhisit om smitning från militärtjänstgöring

Försvarsministern och flygvapengeneralen Sukumpol Suwanatat hade redan söndagen den 4 oktober berättat att Chulachomklaos kungliga militärakademi hade beordrats att undersöka påståenden om att Abhisit Vejjajiva skulle ha smitit undan från sin värnplikt. Sukumpol förväntade sig att en undersökningspanel, eller kommitté, från försvarsministeriet snart skulle vara klar att börja arbeta med ärendet.

Torsdagen den 8 november 2012 sade parlamentsmedlemmen Sirichok Sopha från Demokratiska partiet att partiets parlamentsmedlemmar var djupt bekymrade. Det handlade om politiska påtryckningarna som gick ut på att frånta Abhisit hans militära gradbeteckning och att tvinga honom att återbetala sin tidigare lön från det militära, sade Sirichok. Anledningen kunde vara att misskreditera oppositionen innan misstroendedebatten mot regeringen den 25-26 november, tillade han.

Beslutet om att bilda den ovan nämnda undersökningskommittén baserades på att Abhisit skulle ha använt sig av falska dokument då han ansökt om ett arbete som föreläsare vid Chulachomklaos kungliga militärakademi. Kommittén förklarade att Abhisit hade fått två veckor på sig att bemöta anklagelserna, men enligt kommittén hade han valt att inte lämna över någon information till dem, varken muntligen eller skriftligen.

Under en presskonferens som hölls för Abhisits räkning avfärdade Sirichok kommitténs påstående. Abhisit hade nämligen den 22 oktober fått ett brev från kommittén där han ombads att lämna över dokumentation, eller att infinna sig personligen för att bemöta anklagelserna onsdagen den 30 oktober. Abhisit hade svarat kommittén, i ett brev den 26 oktober, att det redan hade genomförts flera undersökningar i saken och därför undrade varför kommittén ville undersöka ärendet igen. Han hade också frågat vad kommittén ville veta, så att han kunde bidra med relevant information.

Kommittén hade i sin tur svarat Abhisit den 30 oktober. Man förklarade att ombudsmannens kontor hade beordrat försvarsministeriet att se över information och dokument i förbindelse med den påstådda smitningen från militärtjänsten och rapportera tillbaka om detta. Kommittén menade också att Abhisit hade haft tillräckligt med tid på sig för att kunna presentera alla relevanta dokument i ärendet. Kommittén bestämde därefter att de ville ha den efterfrågade dokumentationen senast tisdagen den 6 november.

Abhisit informerade kommittén dagen innan tidsfristen gick ut att han var tvungen att resa till Hongkong tisdagen den 6 november. Han begärde också att kommittén skulle skicka en lista över vad de ville fråga honom om, så att han kunde förbereda sig.

Kommitténs ordförande var den biträdande statssekreteraren för försvaret general Mom Luang Prasopchai Kasemsant (Mom Luang Prasopchai Kasemsan) หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ . Han berättade tisdagen den 6 november för pressen att deras rapport nu hade skickats till försvarsminister Sukumpol. I sin rapport hade kommittén slagit fast att Abhisit hade använt sig av falska dokument då han ansökte och fick jobbet som föreläsare vid Chulachomklaos kungliga militärakademi. Detta arbete hade sedan gjort att han kunde undgå en vanlig militärtjänst 1987.

Försvarsminister Sukumpol skrev torsdagen den 8 november under en order om att frånta Abhisit hans militära gradbeteckning och hans tidigare utbetalda lön. Därmed följde han kommitténs rekommendation. Detta blev känt fredagen den 9 november.

Samma dag sade Abhisit att han tänkte skicka en begäran till förvaltningsdomstolen om att få stoppat försvarsministeriets order. Detta eftersom ordern var orättvis då han inte fått någon ärlig chans att försvara sig. Det hela var bara en politisk manöver för att misskreditera honom, menade Abhisit. Han konstaterade att tidpunkten för beslutet märkligt nog hade kommit då oppositionen var upptagen med att förbereda sig för sin misstroendeförklaring mot regeringen.

Abhisit Vejjajiva måste avgå som parlamentsmedlem nu när försvarsministeriet har beordrat att han skall fråntas sin militära grad, sade Pheu Thais talesman Prompong Nopparit på fredagen. Den tidigare partiledaren för Pheu Thai Yongyuth Wichaidit hade ju tidigare tagit sitt politiska ansvar och avgått som parlamentsmedlem och inrikesminister efter att han befunnits skyldig till misskötsel av det som kallats Alpine-skandalen. Denna affär hade inträffat cirka ett årtionde tidigare och detta har jag berättat om i tidigare artiklar.

Prompong sade att Yongyuth hade tagit sitt beslut av principiella skäl trots att valkommissionen och författningsdomstolen inte hade behandlat den anmälan som Demokratiska partiet hade gjort mot honom.

Om Abhisit inte visade sitt politiska ansvarstagande genom att avgå berättade Prompong att han skulle föra ärendet vidare till författningsdomstolen och be domstolen att avgöra om Abhisit fortfarande var kvalificerad att sitta kvar som parlamentsledamot. Prompong hävdade bestämt att det hela inte handlade om något politiskt spel för att misskreditera oppositionsledaren Abhisit utan att han bara ville att han skulle ta sitt ansvar.

Medlemmar från Pheu Thai kommer att tillfrågas om de vill godkänna en begäran till författningsdomstolen där man ber domstolen att undersöka och bedöma om Abhisit Abhisit Vejjajiva är kvalificerad att fortsätta som parlamentsmedlem, sade Pheu Thais talesman Prompong Nopparit söndagen den 11 november. Förutom denna begäran till författningsdomstolen skulle Pheu Thai be valkommissionen att ännu en gång överväga om Abhisit var kvalificerad att vara oppositionsledare och vara nominerad till posten som premiärminister i den motion om en misstroendedebatt mot regeringen som lämnats in på lördagen.

Abhisits plan om att lämna in en begäran till förvaltningsdomstolen var bara ämnad att köpa tid då han inte längre hade rätt att rapportera till parlamentet som parlamentsmedlem.

Prompong sade att premiärminister Yingluck och tre andra ministrar som nämnts i motionen om misstroendeförklaring var övertygade om att de skulle kunna svara på de frågor som oppositionen kunde tänkas ställa under misstroendedebatten. Inga parlamentsmedlemmar skulle utses att störa debatten eller skydda premiärministern eller de tre övriga ministrarna, sade Prompong.

Måndagen den 12 november berättade Demokratiska partiets talesman Chavanont Intarakomalyasut att Abhisit skulle skicka en begäran till antikorruptionskommissionen (NACC) om att undersöka om försvarsminister Sukumpol hade missbrukat sina maktbefogenheter i samband med ordern mot honom. Det påstods nämligen att Abhisit hade bevis för att han inte hade förfalskat några dokument, i samband med sin ansökan om föreläsarjobbet på militärakademin.

Samtidigt skulle parlamentsledamöter från Demokratiska partiet samla ihop uppemot 125 namnunderskrifter för att sedan skicka en begäran till senatens talman om att avlägsna Sukumpol från hans post enligt sektion 271 i författningen, sade Chavanont.

Under måndagen den 12 november lämnade Abhisits advokat Bandhit Siriphan (Bandit Siriphan) บัณฑิต ศิริพันธ์ (3 mars 1941-) också över Abhisits begäran till förvaltningsdomstolen. Abhisit bad domstolen att avgöra om det var enligt lagen att försvarsministeriet kunde avskeda honom och ta ifrån honom hans militära grad retroaktivt, efter så många år.


(Bandhit Siriphan)

Under måndagen förklarade också överbefälhavaren Prayut Chan-o-cha arméns inställning till den nuvarande politiska situationen. Han hade beordrat arméfolk att hålla sig borta från politiken, med tanke på de planerade kommande demonstrationerna mot regeringen och beslutet om att beröva Abhisit hans militära grad.

Armén tänkte dock inte förhindra Pitak Siam från att demonstrera vid Royal Plaza den 24 november, eftersom demonstrationen var förenlig med demokratiska principer. Prayut sade att armén väntade på en tydlig order från försvarsminister Sukumpol om att frånta Abhisit hans militära grad. Armén var inte inblandad i själva ärendet som var en sak mellan ministeriet och Abhisit, tillade han.

En av de ledande juristerna från Demokratiska partiets juridiska team, Thaworn Senniam, menade tisdagen den 13 november att Abhisit fortfarande var kvalificerad att vara parlamentsmedlem. Detta då processen med att frånta honom hans militära grad ännu inte var klar. "Demokratiska partiet håller på att samla parlamentledamöters namn för att skriva en begäran som ämnar att få bort försvarsminister Sukumpol då han påstods ha utfärdat ordern utan stöd i lagen," tillade Thaworn.

Biträdande premiärminister Pongthep Thepkanjana hade emellertid en helt annan uppfattning tisdagen den 13 november. Han menade att Abhisit inte var kvalificerad att sitta i representanthuset då han avskedats från det militära och fråntagits sin gradbeteckning. Sektion 102 (6) i författningen handlar om parlamentsmedlemmars kvalifikationer och som förbjuder en person som avskedats från statlig tjänst att delta i val till representanthuset. Abhisit tillhörde denna kategori, menade Pongthep.

Torsdagen den 15 november hade antikorruptionskommissionen (NACC) ombetts att döma om försvarsminister Sukumpol Suwanatat hade missbrukat sin ställning genom att beordra att frånta Abhisit hans militära grad. Detta besked kom från Abhisit själv. Abhisit sade att han utsett sin advokat Bandhit Siriphan att anmäla försvarsminister Sukumpol till NACC för brott mot artikel 157 i strafflagen. Försvarsminister Sukumpols order att beröva honom hans militära grad var maktmissbruk som skadat honom, sade han.

Abhisit hänvisade till fallet med generalen Niphon Thirapong นิพนธ์ ธีระพงษ์, som berövats sin militära grad av försvarsministeriet efter att NACC kommit fram till att han brutit mot artikel 86 och 157 i strafflagen, som handlade om tjänsteförsummelse. Därefter hade det thailändska statsrådet (Krisdika) kommit fram till att försvarsministeriet inte hade befogenhet att frånta Niphon hans grad retroaktivt då han inte längre inte var anställd i det militära.


(Niphon Thirapong)

Fredagen den 16 november meddelade förvaltningsdomstolen att de tänkte behandla Abhisits begäran. Domstolen beordrade också Sukumpol att förklara sitt beslut om de retroaktiva åtgärderna mot Abhisit inom 30 dagar. Pheu Thai kontrade genom att lämna in en begäran till ombudsmannens kontor söndagen den 18 november. I denna begäran bad man dem att undersöka om Abhisit fortfarande var kvalificerad att ha kvar sin plats i representanthuset efter att ha fråntagits sin militära grad.

Onsdagen den 21 november förklarade valkommissionens generalsekreterare Puchong Nutrawong (Phuchong Nutrawong) ภุชงค์ นุตราวงศ์ att man skulle bilda en underkommitté som skulle undersöka om Abhisit fortfarande var kvalificerad att sitta kvar i parlamentet. Denna kommitté fick från början 30 dagar på sig att förhöra de inblandade i ärendet, men tiden kunde förlängas vid behov.


(Puchong Nutrawong)

Valkommissionens agerande var ett svar på en begäran från den tidigare senatorn Ruangkrai Leekijwattana (Rueangkrai Likitwatthana) เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (26 augusti 1961-). Om valkommissionen skulle komma fram till att Abhisit inte längre var kvalificerad som parlamentsledamot skulle ärendet gå vidare till representanthusets talman. Han kunde i sin tur be om ett slutgiltigt beslut från författningsdomstolen.


(Ruangkrai Leekijwattana)

Onsdagen den 21 november lämnade också partiet Pheu Thai över en begäran till ombudsmannens kontor där man ville få undersökt om Abhisit fortfarande var kvalificerad som parlamentsmedlem. Begäran hade lämnats in av Pheu Thais Singthong Buachum och Pheu Thais advokat Picha Wichitsilp.

Angående Abhisits kvalifikationer handlade det om en dispyt mellan Abhisit och försvarsminister Sukumpol Suwanatat och ärendet övervägdes av förvaltningsdomstolen. Därför behövde ombudsmannens kontor överväga om man hade juridisk rätt att undersöka ärendet, sade ombudsmannens talesman Raksagecha Chaechai (Raksakecha Chaechai) รักษเกชา แฉ่ฉาย.

Demokratiska partiets partiledare Abhisit Vejjajiva har redan avskedats från militären, men för att frånta honom hans militära gradbeteckning som fänrik behövs ett kungligt medgivande, berättade försvarsminister Sukumpol måndagen den 24 december. Försvarsministeriet hade bara rätt att frånta lägre befäl än fänrikar deras gradbeteckningar. Sukumpol sade också att ombudsmannens kontor hade förhört sig om hur det gick i ärendet, och därför hade försvarsministeriet varit tvunget att agera.

Ministeriets egen undersökning fann det bevisat att Abhisit inte hade infunnit sig personligen till militärtjänstgöring och att han hade förfalskat ett dokument. "Ett förfalskat militärt dokument hade använts för att få ett militärt uppdrag [som lärare vid militärakademin] så därför måste han avskedas från militären och hans grad fråntas honom.”

"Jag straffade honom inte, utan jag tog bara tillbaka något som tagits på ett illegalt sätt från militären," sade Sukumpol. Försvarsministern sade att Abhisit inte hade fått någon pension från det militära den senaste tiden och han hade heller inte använt sig av sin militära grad. Detta berodde förmodligen på att Abhisit visste att han var skyldig, sade Sukumpol.

Försvarskommittén skulle närmare undersöka beslutet om att återkalla Abhisits tidigare lön, som han fått då han undervisade vid militärakademin. Sukumpol sade att Abhisits beslut om att stämma honom inte skulle ha någon inverkan på det definitiva beslutet.

Försvarsminister Sukumpol Suwanatat skrev onsdagen den 2 januari 2013 under ännu en order från försvarsministeriet som fråntog Abhisit hans tidigare militära utnämningar. Ordern återkallade retroaktivt två ordrar från 1987 och 1988, som utnämnt Abhisit till instruktör vid Chulachomklaos kungliga militärakademi och som givit honom den militära graden fänrik. En källa vid försvarsministeriet sade att beslutet också hade skickats till Abhisit. Samma källa sade också att det behövdes ännu en juridisk prövning för att kontrollera om man kunde frånta Abhisit hans grad.

Torsdagen den 16 maj 2013 accepterade författningsdomstolen med röstsiffrorna 7-2 att behandla en begäran att undersöka om Abhisit Vejjajiva var berättigad att sitta kvar som parlamentsledamot, efter sitt retroaktiva avsked från det militära. Domstolens talesman Pimol Thammapitakpong berättade att denna begäran hade lämnats in av 134 parlamentsledamöter, inklusive representanthusets talman Somsak Kiatsuranont.

De två domarna som röstat emot begäran var Nurak Mapraneet (Nurak Mapranit) นุรักษ์ มาประณีต (24 april 1949-) och Chat Chonlaworn. Domstolen beordrade Abhisit att lämna in ett försvarsanförande inom 15 dagar. Abhisit förklarade att han var beredd att försvara sig.


Stavningsvarianter;

Prasopchai Kasemsant; Prasobchai Kasemsant.

Bandhit Siriphan; Bundhit Siriphan, บัณฑิต ศิริพันธุ์.

Ruangkrai Leekijwattana; Ruangkrai Likitwatana.

Nurak Mapraneet; Nurak Marpraneet.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-03-03, 21.28
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.