Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Thawil Pliensri kontra Yingluck
Angående Thawil Pliensri och hans post vid NSC

Efter en order från premiärminister Yingluck hade Thawil Pliensri i september 2011 omplacerats från sin post som det nationella säkerhetsrådets (NSC) generalsekreterare. I stället hade han förflyttats till premiärministerns kansli som rådgivare. Den 12 september 2011 hade Thawil lämnat in ett klagomål mot ordern till en kommitté tillhörande civilförvaltningskommissionen, där han menade att han behandlats orättfärdigt. Kommittén hade dock avslagit hans klagomål. Thawil lämnade därför in en begäran till den centrala förvaltningsdomstolen för att få en dom i ärendet.

Fredagen den 31 maj 2013 kom domstolens beslut, som slog fast att premiärministern hade haft för bråttom med att omplacera Thawil. Därför beordrade domstolen att premiärminister Yinglucks order från september 2011 skulle dras tillbaka och att Thawil omedelbart skulle återinsättas som chef för NSC. Thawil tackade domstolen för att rättvisa skipats och uppmanade andra orättvist behandlade statstjänstemän att kämpa för sin sak. Trots det inträffade menade Thawil bestämt att det fortfarande var möjligt att samarbeta med premiärminister Yingluck.

Söndagen den 2 juni 2013 sade Pheu Thais talesman Prompong Nopparit att det var högst troligt att regeringen skulle överklaga domen till högsta förvaltningsdomstolen. Detta uttalande gjorde han efter rykten om att Thawil tänkte ta ärendet till NACC och anklaga premiärministern för maktmissbruk om Yingluck överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. Regeringens överklagande skulle ses med tanke på att den nuvarande chefen för NSC, Paradon Pattanathabut, utförde sitt arbete på ett bra sätt.

Om Thawil återinsattes på sin gamla tjänst var det tveksamt om han kunde samarbeta med den nuvarande regeringen, då han under den tidigare regeringen hade arbetat för CRES som varit ansvarig för tillslaget mot rödskjortedemonstranterna 2010, sade Prompong.

Thawil sade att i stället för att vända sig direkt till NACC kunde han lämna in en begäran till ombudsmannens kontor, som i sin tur kunde begära att NACC skulle kräva premiärministerns avgång. Ytterligare en möjlighet var att kräva skadestånd från premiärministern i ett civilrättsligt mål. Thawil förklarade också att han inte tänkte be Yingluck om ett möte, för att diskutera förvaltningsdomstolens dom, om hon inte specifikt begärde detta.

Torsdagen den 20 juni berättade den ständige sekreteraren vid premiärministerns kansli, Thongthong Chandrangsu, att premiärminister Yingluck hade skrivit under ett överklagande av förvaltningsdomstolens dom. Thongthong sade Yingluck hade följt en rekommendation från en kommitté där han själv var ordförande. Han sade att hans kommitté ville ha ett prejudikat angående vilken befogenhet ledaren för landet hade. Tisdagen den 25 juni lämnades överklagandet in till Högsta förvaltningsdomstolen av åklagaren Jira Pannarai (Chira Phannarai) จิระ พรรณราย.

Fredagen den 26 juli skulle Thawil vittna i Högsta förvaltningsdomstolen. Han förklarade att han tänkte be domstolen att skynda på ärendet då det inte var något komplicerat fall. Han poängterade dessutom att han bara hade litet mer än ett år kvar till sin pension och att ett domstolsbesked efter detta skulle ha ringa betydelse för hans egen del. Thawil förnekade spekulationerna om att han skulle anmäla premiärministern till NACC om hon nekade att följa domstolens order.

Sektion 157 i strafflagen, som handlar om myndighetsmissbruk, skall bara användas mot eventuella stora misstag i landets administration, såsom i rissubvensionsprogrammet eller regeringens omfattande lån för utvecklingen av infrastrukturen, sade han. "Det skulle vara absurt om premiärministern och hela kabinettet skulle behöva göra uppehåll i sitt arbete på grund av ett enkelt misstag angående en omplacering av en tjänsteman," sade Thawil.

Fredagen den 7 mars 2014 beordrade Högsta förvaltningsdomstolen att Thawil Pliensri skulle återinsättas som chef för NSC. Domen sade att omplaceringen av honom varit olaglig och att premiärminister Yingluck skulle återinsätta honom på hans gamla post inom 45 dagar. Den 25 mars 2014 återinsattes därför Thawil på sin gamla post och den här gången blev Paradon Pattanathabut omplacerad och blev rådgivare till premiärminister Yingluck.

Den tidigare omplaceringen av Thawil skulle senare få stora konsekvenser för Yingluck, vilket du kommer att se litet längre fram.


Stavningsvarianter;

En kommitté tillhörande civilförvaltningskommisionen; Merit System Protection Committee.
Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-18, 11.11
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.