Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Payao Akkahad
Det fortsatta motståndet mot förslagen om amnesti (oktober-november 2013)

Måndagen den 21 oktober kom en stark reaktion från släktingar till de som dödats under de politiska oroligheterna 2010 mot att Pheu Thai hade ändrat i parlamentsledamoten Worachai Hemas omfattande amnestiförslag. I ett uttalande anklagades Pheu Thai för att inte lyssna på vanligt folk. Uttalandet lästes upp offentligt av Payao Akkahad (Phayao Akkhahat) พะเยาว์ อัคฮาด, som var mamma till den frivilliga sjuksköterskan Kamolkade Akkahad (Kamonkoet Akkhahat) กมนเกด อัคฮาด som hade skjutits till döds den 19 maj 2010 vid Wat Pathum Wanaram.

Kommittén i representanthuset, där Samart Kaewmeechai var ordförande, hade undersökt Worachais amnestiförslag och ändrat i förslagets sektion 3, som uppenbart hade som mål att fria Thaksin från framtida åtal. Visserligen skulle Abhisit Vejjajiva och Suthep Thaugsuban också gynnas av samma förslag.

Uttalandet fortsatte med att släktingar till de dödade krävde att regeringen skulle ändra i amnestiförslaget så att alla de som varit inblandade i våldet 2010 skulle kunna ställas inför rätta. Regeringen uppmanades också att avskeda Tharit Pengdit, som var chef för DSI och chefsutredare i undersökningen om dödsfallen 2010. Detta eftersom han personligen hade varit inblandad i våldet.

Pansak Srithep (Phansak Sithep) พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ som var far till Samaphan Srithep (Samaphan Si-thep) สมาพันธ์ ศรีเทพ, som också hade dödats vid Wat Pathum Wanaram, sade att de som var anklagade för politiska brott skulle friges mot borgen innan man fortsatte med ett amnestiförslag. Sunai Phasuk från Human Rights Watch uttryckte oro för att ett omarbetat amnestiförslag till sist kunde resultera i att de som varit inblandade i våldet 2010 skulle klara sig undan från straff.

Måndagen den 21 oktober sade UDD:s vice ordförande Somwang Assarasi att UDD- Under måndagen sade UDD:s vice ordförande Somwang Assarasi att UDD-ledarna inte ville omfattas av en allmän amnesti utan ville bemöta alla eventuella anklagelser i normala rättsprocesser. UDD ville heller inte att Abhisit Vejjajiva och Suthep Thaugsuban skulle omfattas av amnestin då de hade beordrat det blodiga tillslaget mot demonstranterna 2010. Rödskjortor och folk från alla politiska färger, som anklagats för politiska brott, skulle beviljas amnesti, sade Somwang.

Tisdagen den 22 oktober blev det känt att de ledande UDD-medlemmarna vice handelsminister Nattawut Saikua och Pheu Thais parlamentsledamot Weng Tojirakarn hade sällat sig till de som motsatte sig en generell amnesti. Nattawut sade att han personligen inte ville dra nytta av en amnesti. Han menade att Abhisit och Suthep, såväl som framträdande medlemmar från UDD som anklagats för våldet, inklusive han själv, i stället måste bevisa sin oskuld i det gällande juridiska systemet.

Weng berättade att han skulle be representanthusets kommitté att tänka om då det gällde ändringen i sektion 3 i amnestiförslaget. Detta då det gick emot själva andemeningen i det ursprungliga förslaget som sade att endast vanligt folk som deltagit i demonstrationerna skulle beviljas amnesti och inte de som beordrat aktioner mot demonstranterna.

Söndagen den 27 oktober 2013 sade koordinatorn Suriyasai Katasila från Green Politics Group att regeringen skulle bli störtad i ett folkligt uppror om ett amnestiförslag skulle gå igenom som friade Thaksin och hans medhjälpare från tidigare brott eller om den Internationella domstolens (ICJ) kommande dom angående Preah Vihear skulle innebära att Thailand förlorade territorium.

Torsdagen den 31 oktober sade den nationelle polischefen Adul Saengsingkaew att han förväntade sig mellan 20 000 och 30 000 demonstranter mot amnestiförslaget vid Samsens järnvägsstation (Sathani Rotfai Samsen) สถานีรถไฟสามเสน under torsdagskvällen.

Generalmajor Piya Uthayo, som var talesman för polisens fredsbevarande kommando, berättade att organisatörerna satt upp en scen och tält på demonstrationsplatsen och hade ordnat med matförsyningar och logistik, vilket tydde på att demonstrationen kunde dra ut på tiden. Så skulle det också bli och under fredagen den 1 oktober förklarade parlamentsledamoten Puthipong Punnakant (Phutthiphong Punnakan) พุทธิพงษ์ ปุณณกัณฑ์ (20 november 1968-) att demonstrationen skulle utvidgas.

Suthep Thaugsuban ledde demonstranterna som under torsdagen hade lockat mer än 10 000 deltagare. De flesta av dem hade lämnat området under natten och endast 200-300 av dem hade sovit över på platsen.

Representanthusets talman Somsak Kiatsuranont meddelade under torsdagen att premiärminister Yingluck Shinawatra inte skulle vara närvarande i representanthuset under torsdagen och fredagen, då man skulle diskutera amnestilagen. Hon var upptagen med kabinettsmöten som skulle hållas i provinserna Lopburi och Singburi, sade Somsak.

Han sade att Yingluck hade lämnat över ett brev där hon bett om att få slippa delta i representanthusets möten då amnestiförslaget skulle passera den andra och tredje rundan. Detta berättade Somsak efter att oppositionens gruppledare Jurin Laksanawisit hade fällt negativa kommentarer om Yinglucks frånvaro då han antydde att hon ignorerade de pågående problemen i landet och den omtvistade amnestilagen. Parlamentsledamöterna från Demokratiska partiet menade att överläggningarna om det viktiga lagförslaget skulle skjutas upp intill premiärministern kunde delta i respresentanthusets möten.

Trots gatuprotesterna i Samsen och Uruphong passerade amnestiförslaget andra och tredje rundan i representanthuset tidigt på fredagsmorgonen [04.25!] den 1 oktober. Detta efter att medlemmarna från Demokratiska partiet hade lämnat parlamentet ställda inför ett givet nederlag. Röstningen i representanthuset slutade därför 310-0 med fyra nedlagda röster för den föreslagna amnestilagen. Den 8 eller 11 november förväntades senaten överväga förslaget.

Enligt en opinionsundersökning som presenterades av Suan Dusit Poll สวนดุสิตโพล lördagen den 2 november var fler än hälften av de tillfrågade motståndare till den omfattande amnestilagen och många stod också bakom de parlamentsmedlemmar, från Demokratiska partiet, som avgått från parlamentet för att i stället kämpa mot genomförandet av en amnestilag utanför parlamentet.

Söndagen den 3 november förklarade Demokratiska partiet att man under måndagen skulle leda en protestmarsch mot amnestilagen från Samsens järnvägsstation till icke namngivna platser. Suthep ville inte tala om vart man skulle bege sig då platsvalen varierade från minut till minut.

Under söndagen den 3 november publicerade sammanlagt 578 föreläsare vid Thammasatuniversitetet ett öppet brev där de motsatte sig amnestiförslaget och där de bad senaten att stoppa lagen. Detta för att förhindra framtida allvarliga konflikter i landet. I brevet skrev de att en omfattande amnestilag inte bara skulle gynna folk som varit inblandade i det tidigare politiska våldet utan även korrupta politiker. De menade att lagförslaget var i strid mot rättstatsprinciperna och att grunderna för en amnesti hade urholkats.

Lagförslaget innebär att lagbrytare, och då speciellt i korruptionsärenden, kommer att strunta i lagarna och det kommer heller inte att lösa den pågående politiska konflikten, vilket lagförslagets förespråkare hade hävdat, menade föreläsarna.

Enligt en opinionsundersökning av ABAC Poll som offentliggjordes under söndagen ansåg nästan nittio procent av de tillfrågade att amnestiförslaget var avsett för att fria Thaksin Shinawatra från all skuld och inte för att skapa försoning. Åttio procent var också missnöjda med Yinglucks regering och resterande 20 procent förklarade att de var ointresserade. En majoritet på åttio procent menade att det var regeringen som skapat konflikterna i landet, medan tjugo procent menade att regeringen försökt skapa försoning.

Måndagen den 4 november berättade Demokraternas Jurin Laksanawisit att partiet färdigställt en begäran som uppmanade författningsdomstolen att ogiltigförklara amnestilagen. Denna begäran skulle överlämnas över i samma stund som senaten eventuellt skulle godkänna den.

Under måndagen den 4 november samlades demonstranter från Businessmen for Democracy Club (Chomrom Nak Thurakit Phuea Prachathipatai) ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย och Green Silom Business Group ledda av Somkiat Homla-or (Somkiat Homla-o) สมเกียรติ หอมละออ på Silom Road. Enligt bedömare handlade det om uppskattningsvis 10 000 eller fler, medan polisen uppskattade demonstranternas antal till omkring 8 000. De skulle blåsa i sina visselpipor i en minut klockan 12.34 för att visa sitt förakt för de som ”lurar nationen.”

Demonstranterna förklarade att de skulle samlas igen under onsdagen den 4 november om regeringen vägrade att lyssna på dem och inte avskaffade amnestilagen. Demokraternas partiledare Abhisit Vejjajiva var också med bland visselpipsblåsarna på Silom Road. På måndagseftermiddagen återvände tiotusentals demonstranter till sin bas i Samsen, efter sin demonstrationsmarsch mot amnestilagen.

Onsdagen den 6 november genomförde omkring 1 000 offentligt anställda vid regeringskomplexet på Chaeng Watthana Road en fredlig demonstration mot amnestilagen utanför sina kontor. Ett uttalande lästes upp där man sade att amnestilagen var ett klart brott mot rättsstatsprinciperna och FN:s konvention mot korruption (United Nations Convention Against Corruption).

Enligt rapporterna hade omkring 600 demonstranter samlats under onsdagsmorgonen i ett av Bangkoks mest prominenta handelsområden där de med sina visselpipor visade sitt motstånd mot amnestilagen. Ledaren Somkiat Homla-or sade att han bjudit in flera senatorer att hålla tal under onsdagens demonstration. Bland dessa fanns Rosana Tositrakul, Somchai Sawaengkarn och Khamnoon Sithisamarn.


Stavningsvarianter;

Kamolkade Akkahad; Kamolkade Akkahade.

Samsens järnvägsstation; สถานีสามเสน.

Puthipong Punnakant; Phutthipong Punnakan, Phutthipong Punnakant, Putthipong Punnakant, Puttipong Punnakan, Puttipong Punnakanta, พุฒิพงษ์ ปุณณกันต์.

Representanthusets granskningsutskott; House scrutiny committee.

Businessmen for Democracy Club; Business Club for Democracy, Businessmen for Democracy Group.

Denna artikel senast uppdaterad: 2024-06-13, 09.38
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.