Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Suthep och Abhisit 2010
Abhisit och Suthep anklagas för mord (december 2012)

Redan måndagen den 17 september 2012 hade DSI-chefen Tharit Pengdit sagt att det var tänkbart att den tidigare premiärministern Abhisit och hans tidigare biträdande premiärminister Suthep kunde bli åtalade för mord i förbindelse med tillslaget mot rödskjortedemonstrationerna under april-maj 2010.

Brottmålsdomstolen hade nämligen samma dag slagit fast att taxichauffören Phan Khamkong den 15 maj 2010 hade skjutits och dödats av trupper som lydde under order från CRES. Suthep hade ju varit direktör för CRES vid den här tiden. DSI-chefen sade att domstolen besked kunde bli ett prejudikat om och när domstolen fortsatte med de övriga 35 ärendena om dödsfall under upploppen 2010.

Tharit sade att det var möjligt att både Abhisit och Suthep kunde bli anklagade för överlagt mord då de var ytterst ansvariga för att ha beordrat militären att slå ner upploppen. Soldaterna som genomfört sin plikt var däremot skyddade enligt artikel 70 i strafflagen. Suthep Thaugsuban sade kort tid härefter att han om nödvändigt var beredd att bemöta anklagelserna mot honom i en domstol. Han menade att han och Abhisit hade utsetts till rättsliga måltavlor av några högt uppsatta personer i regeringen.

"Det finns ingen anledning [för myndigheterna] att lagföra de som gjorde sin plikt för att upprätthålla lag och ordning. Detta med tanke på säkerheten för allmänheten och deras egendom genom att försvara dem mot upprorsmakare och terrorister som sköt på folk och myndighetspersoner med militära vapen. I en sådan situation är det envar regerings plikt att få slut på upploppen," sade Suthep.

Han sade också att säkerhetsstyrkorna i det inledande skedet av upploppen bara använt sköldar, påkar, vattenkanoner, tårgas och gummikulor. Efter den 10 april då "männen i svart" dök upp med militära vapen för att attackera myndighetspersoner och vanligt folk blev det tillåtet för trupperna att försvara sig själva och befolkningen.

"Vi beordrade aldrig soldaterna att använda våld och vapen för att slå ner demonstrationerna. Tillslaget den 10 april 2010 genomfördes för att återta ockuperade trafikområden på Ratchadamnoenavenyn. Den 19 maj återtog regeringsstyrkorna Lumphiniparken som hade ockuperats och användes som terroristbas," sade Suthep. "Det är uppenbart att regeringen och rödskjortorna försöker förvränga fakta. De blir missnöjda när folk talar sanning. Detta blir tydligt genom det sätt som de visat sitt missnöje med sannings- och försoningskommissionens rapport," sade han.

Suthep försäkrade att han inte tänkte försöka använda anklagelserna mot honom för att utlösa en konflikt i landet. Han tänkte inte uppmana folk att slåss för honom. "Folket skall inte låta sig tvingas att acceptera en blufförsoningslag eller ett försök att skriva om författningen för att ge några personer makten att ta fullständig kontroll över landets administration."

"Aktionerna mot mig och Abhisit får inte skapa rädsla och få folk att gå med på att stödja intentionerna om en amnesti. Vi har förklarat att vi kommer att kämpa till slutet, både inom och utom parlamentet, mot envar lag, oavsett vad den kallas, som är tänkt att fria de som fuskat eller brutit mot lagen och skadat folk. Om det görs några försök att skriva om författningen, utan folkligt godkännande, kommer jag att kämpa mot detta," sade Suthep.

Suthep sade också att han inte trodde att regeringen tänkte följa sannings- och försoningskommissionens rekommendationer om att vänta med planerna om att ändra i författningen eller att utarbeta en amnestilag. Regeringen har beviljat en fond på nästan 100 miljoner baht till inrikesministeriet för att driva en kampanj för att få folket att gå med på detta, tillade han.

Lördagen den 22 september 2012 hade det rapporterats att Abhisit tänkte stämma Tharit Pengdit för att ha sagt att han och Suthep kunde bli anklagade för överlagt mord. Abhisit sade att han och Suthep hade bett sina advokater att samla in bevis, vilket också inkluderade den intervju där DSI-chefen fällt dessa kommentarer. Abhisit sade också att DSI-chefen skulle vara medveten om vad generaldirektören för brottmålsdomstolen, Tawee Prachuaplarp (Thawi Prachuaplap) ทวี ประจวบลาภ, hade sagt.


(Tawee Prachuaplarp)

Tawee hade sagt att fallet med taxichauffören Phan Khamkong var det första som handlade om ett dödsfall från upploppen 2010 där det fastslagits att Phan hade blivit dödad i en zon där det skjutits med skarp ammunition. Tawee hade dock inte anklagat Abhisit eller Suthep för att ha haft som avsikt att döda några demonstranter. Tharit hade därför dragit förhastade slutsatser då han antydde att de kunde bli åtalade för mord, menade Abhisit. Tharit hade tidigare under veckan försäkrat att DSI inte var ute på att anklaga Demokratiska partiet utan bara följde gällande lagar.

Torsdagen den 6 december 2012 bekräftades det att Abhisit och Suthep skulle åtalas för mordet på Phan Khamkong. DSI, polisen och thailändska åklagare tillkännagav sitt beslut i det som då skulle bli det första mordåtalet i förbindelse med våldsamheterna. Tisdagen den 11 december beslutade utredarna att bevilja Abhisit och Suthep borgen. Detta efter att de båda hade anmält sig hos DSI för att ta del av anklagelserna riktade mot dem.

Tharit menade att det inte var nödvändigt att frihetsberöva de två då de hade viktiga politiska uppdrag och det var heller inte troligt att de skulle försöka fly eller att de skulle försöka påverka bevisföringen i ärendet. Beslutet kom efter att några släktingar till de dödade hade lämnat in ett brev till DSI där de krävde att Abhisit och Suthep skulle fängslas. Se även den tidigare artikeln "DSI och utredningarna av dödsfallen 2010 (september 2012)."

Torsdagen den 13 december 2012 blev Abhisit och Suthep formellt anklagade för mord. De båda anklagade nekade inte oväntat till anklagelserna. Både Abhisit och Suthep vägrade att skriva under ett dokument med villkor som skulle gälla för att de inte skulle bli frihetsberövade. Villkoren skulle förhindra dem från att lämna landet utan utredarnas godkännande, från att manipulera bevis, att förhindra utredningen eller göra något som kunde orsaka skada på annat vis. De båda insisterade på att de skulle vara goda medborgare och inte försöka fly.

Thaworn Senniam som var en medlem i Demokratiska partiets juridiska team sade att de två hade nekat till anklagelserna då de var felaktiga. Enligt strafflagen hade Abhisit och Suthep inte begått något fel då de som statsauktoriteter gjort sin plikt när de stoppade det pågående olagliga våldet i landet.

Enligt artikel 200 i strafflagen var DSI-chefen och chefsutredaren Tharit Pengdit i stället skyldig till felaktiga anklagelser mot de två, vilket i värsta fall kunde resultera i en livstidsdom. Enligt en artikel i undantagslagarna skyddas ansvariga auktoriteter, då de utför sin plikt, från juridiska eller disciplinära åtgärder, tillade advokaten Thaworn.

Om man skulle komma fram till att CRES gjort sig skyldigt till lagbrott i förbindelse med tillslaget mot UDD-protesterna 2010 var den tidigare chefen för det nationella säkerhetsrådet (NSC) Thawil Pliensri beredd att ta sitt ansvar. Detta blev också känt torsdagen den 13 december. Thawil, som vid den här tiden var rådgivare till premiärminister Yingluck, hade tidigare varit sekreterare för CRES. Thawil kommenterade också anklagelserna mot Abhisit och Suthep Thaugsuban och sade att både Abhisit och Suthep var statstjänstemän som utfört sin plikt och hade inte förtjänat att hamna i denna situation.

Thawil sade att den dåvarande regeringen aldrig hade beordrat att protesterna skulle slås ned. Däremot hade man försökt strypa tillförseln av förnödenheter till demonstranterna. Eftersom det då redan fanns ett domstolsbeslut om att protesterna var olagliga skulle ingen behöva hamna i fängelse för att ha handskats med de våldsamheter som bröt ut. Thawil menade också att Tharit Pengdit var olämplig att sköta utredningen då han vid tiden för demonstrationerna själv var medlem i CRES. Han borde avsäga sig ansvaret för utredningen, tyckte Thawil.

Fredagen den 14 december bemötte Tharit Pengdit Abhisits och Sutheps påståenden om att det riktades falska anklagelser mot dem. Tharit sade att DSI hade behandlat fallet helt korrekt och de anklagade hade rätt att lämna in klagomål om de så önskade.

Med tanke på att både Abhisit och Suthep hade höga samhällsposter skulle de inte hållas häktade eller behövde söka tillstånd för utlandsresor, sade Tharit. Men de båda skulle vara konstant övervakade med tanke på att anklagelserna kunde resultera i mycket hårda straff. DSI-chefen hävdade dessutom att han behandlat de båda milt genom att tillåta att de fick ha med sig egna följen under förhören.

Åtalet var juridiskt korrekt då det var kontrasignerat av Panupong Chotisin (Phanuphong Chotisin) ภานุพงษ์ โชติสิน, som var vice generaldirektör för departementet med ansvar för speciella ärenden (Special Litigation Department), sade han.

Tisdagen den 18 december 2012 berättade Tharit att DSI övervägde om man skulle anklaga Abhisit och Suthep för fler brott. Förutom de som dött under april-maj 2010 hade omkring 1 500 personer skadats. 700 av dem hade skadats allvarligt och för dessa övervägde DSI åtal om mordförsök. Det kunde också bli tal om åtal för misshandel, eller vållande av kroppsskada, för de övriga skadade.

Angående de 35 tidigare nämnda dödsfallen hade DSI lämnat över dessa ärenden till huvudstadens polisbyrå, som sedan kunde be domstolen att gå vidare med dessa. En källa inom DSI sade att dödsoffren hade delats upp i fyra grupper beroende på i vilket område de omkommit. Den första gruppen omfattade de som dog den 10 april 2010 vid Khok Wua-korsningen. De övriga tre grupperna var de som dödats mellan den 13-19 maj 2010 på olika platser såsom Wat Pathum Wanaram, Bon Kai-området på Rama IV Road, Din Daeng, Phaya Thai och Ratchaprarop-området.

Angående anklagelserna om mordförsök så handlade det i första hand om fallet med den tidigare omtalade Samorn Maithong. Se även den tidigare artikeln ”DSI och utredningarna av dödsfallen 2010 (september 2012).”

Torsdagen den 27 december 2012 lämnade 19 rödskjortor som blivit allvarligt skadade 2010 in stämningsansökningar till DSI där de ville att Abhisit och Suthep skulle anklagas för mordförsök. Detta gjorde de under ledning av UDD-advokaterna Karom Polpornklang och Winyat Chartmontri.

Lägg märke till att Karom Polpornklang, som tidigare omtalat, är identisk med Karom Phonthaklang. Dessa 19 rödskjortor hade skadats under perioden 10-19 april och den den 19 maj 2010. DSI-chefen Tharit Pengdit berättade att han skulle förbereda hela 20 utredningsenheter som skulle se över klagomålen och som skulle förhöra de drabbade.

Fredagen den 28 december kommenterade Demokratiska partiets juridiske rådgivare och parlamentsledamoten Virat Kullayasiri (Wirat Kanlayasiri) วิรัตน์ กัลยาศิริ (4 maj 1950-) att de nya stämningarna inte var oväntade. Wirat sade att Abhisit och Suthep bara hade gjort sin plikt under tiden för demonstrationerna, utan avsikt att skada eller döda någon. Han berättade att den juridiske experten Bandhit Siriphan skulle arbeta ihop med Demokratiska partiets juridiska team.


(Virat Kullayasiri)

Den 16 januari 2013 blev det känt att Demokratiska partiets juridiska team under den kommande veckan skulle anmäla DSI-chefen Tharit Pengdit och tre utredare från DSI, för att ha riktat falska mordanklagelser mot Abhisit och Suthep Thaugsuban. Thaworn Senniam berättade att stämningarna personligen skulle lämnas in av Abhisit och Suthep till brottmålsdomstolen.

Onsdagen den 8 maj 2013 berättade Tharit Pengdit att Abhisit och Suthep hade fått kallelser om att infinna sig hos DSI tisdagen den 14 maj. De skulle nu delges misstanke om ytterligare mordanklagelser och mordförsök. De nya misstankarna hade tillkommit efter att brottmålsdomstolen den 20 december 2012 kommit fram till slutsatsen att ett av dödsfallen handlat om överlagt mord.

I fallet med den tidigare omtalade Samorn Maithong hade det handlat om mordförsök. Se även artikeln ”Ännu en dom angående dödsfallen 2010 (20 december 2012),” längre fram och den tidigare artikeln ”DSI och utredningarna av dödsfallen 2010 (september 2012).”

På morgonen tisdagen den 14 maj 2013 infann sig Abhisit och Suthep hos DSI där de tog del av de nya misstankarna. Tharit sade att de båda samarbetat väl med DSI:s utredare, polisen och åklagarna. Tharit sade också att de två nya rättsfallen kunde bli sammanslagna till ett, då händelserna inträffat samtidigt samma dag.

Torsdagen den 31 oktober 2013 infann sig Abhisit och Suthep vid chefsåklagarens kontor (OAG) för att ta del av formella anklagelser om mord och mordförsök. De hade kallats efter att chefsåklagaren Atthapol Yaisawang (Atthaphon Yaisawang) อรรถพล ใหญ่สว่าง (22 december 1950-) hade beslutat sig för att åtala dem. De togs emot av OAG:s Nanthasak Poonsuk (Nanthasak Phunsuk) นันทศักดิ์ พูลสุข.


(Atthapol Yaisawang)


(Nanthasak Poonsuk)

Efter att Abhisit och Suthep officiellt hade delgivits anklagelserna begärde deras advokater att åklagaren skulle skjuta upp åtalet, då arbetet i parlamentet fortfarande pågick. Detta gick åklagarna med på och sköt upp åtalet till den 12 december 2013 klockan 10.00.

Onsdagen den 11 december meddelade Thaworn Senniam att Suthep Thaugsuban inte kunde infinna sig hos Åklagarmyndigheten den 12 december Suthep skulle genom sin advokat be åklagaren om uppskov då han var fullt upptagen med sina demonstrationer. Dessa kommer du att läsa mera om längre fram. Han berättade att Abhisit Vejjajiva dock skulle infinna sig under morgondagen.

Måndagen den 16 december kom beskedet att åklagaren hade skjutit upp det formella mordåtalet mot Suthep till den 8 januari. Detta berättade talesmannen Nanthasak Poonsuk från chefsåklagarens kontor. Nanthasak, som var generaldirektör för Special Cases Litigation Office, sade att man tagit detta beslut efter att Åklagarmyndigheten fått in fler dokument från en av Sutheps advokater. Nytt datum för rätten sattes till den 8 januari 2014 klockan 10.00.

Torsdagen den 6 februari 2014 avslog åklagaren ännu en begäran från Suthep Thaugsuban att åtalet mot honom skulle skjutas upp till den 6 mars. Detta nekades honom och Suthep beordrades att infinna sig på åklagarens kontor den 13 februari. Om han inte kom skulle det utfärdas en arresteringsorder mot honom. Abhisit hade redan infunnit sig för att ta del av åtalspunkterna i december 2013. Suthep infann sig heller inte denna gång utan skickade en advokat för att be om uppskov till den 13 mars.

Det skulle senare visa sig att mordåtalen mot de båda lades ner torsdagen den 28 augusti 2014. Detta efter att brottmålsdomstolen kommit fram till att de inte kunde driva fallet vidare. De båda anklagade hade haft offentliga ämbeten vid tiden för dödsfallen och hade agerat under nöddekretet. De hade därför personligen inte begått några kriminella handlingar. Det var bara Högsta domstolens kriminalavdelning för övervakning av innehavare av politiska ämbeten som eventuellt kunde ta upp fallet på nytt och ett sådant beslut kunde ta flera år.

Chokchai Angkaew (Chokchai Angkaeo) โชคชัย อ่างแก้ว, som var advokat för målsägarna, sade att man planerade att överklaga domstolens beslut. Det var nu upp till Nationella antikorruptionskommissionen (NACC) att överväga om de båda anklagade hade missbrukat sin makt vid tillslaget mot demonstranterna. Om de kom fram till den slutsatsen kunde de föra fram detta till Högsta domstolens kriminalavdelning för övervakning av innehavare av politiska ämbeten.

Turerna i detta ärende fortsätter i avsnittet ”Militären tar över,” artikeln ”NACC och åtalen mot Abhisit och Suthep (25 februari 2015).”


Stavningsvarianter;

Tawee Prachuaplarp; Tawee Prachaublarb.

Panupong Chotisin; ภานุพงศ์ โชติสิน, ภาณุพงษ์ โชติสิน.

Virat Kullayasiri; Wirat Kalayasiri, Wirat Kallayasiri, Wirat Kanyasiri.

Atthapol Yaisawang; Athapol Yaisawang.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-03-04, 20.56
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.