Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Preecha Lertkamolmart
Nya regler för att bekämpa korruptionen (6 augusti 2012)

Antikorruptionskommissionen (NACC) hade utfärdat en ny regel som krävde att fler statliga ämbetsmän än tidigare skulle deklarera sina tillgångar och skulder till NACC. Denna nya regel skulle träda i kraft från och med den 1 oktober 2012. Detta enligt NACC:s Preecha Lertkamolmart (Pricha Loetkamonmat) ปรีชา เลิศกมลมาศ.

Den nya regeln gick hand i hand med den nya antikorruptionslagen, som slagit fast att regeringsämbetsmän på 45 höga poster i olika myndigheter måste deklarera sina personliga tillgångar. Detta hade nu utökats till 577 statliga ämbetsmän och varje ämbetsman skulle rapportera sina finanser vid tre tillfällen. Före sin anställning, efter ett år av sin anställning och ett år efter avslutad anställning, sade Preecha.

Om någon skulle bli anklagad för korruption skulle detta behandlas av Högsta domstolens kriminalavdelning för övervakning av innehavare av politiska ämbeten.

Bland myndigheterna fanns den kungliga thailändska polisens kontor, punktskattedepartementet (krom sanphasamit) กรมสรรพสามิต och tulldepartementet. De hade inkluderats med tanke på de stora penningbelopp som de hanterade och att de därmed var sårbara för korruption, tillade Preecha.


Stavningsvarianter;

Punktskattedepartementet; Excise Department.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-05-22, 17.45
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.