Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Upploppen i maj 2010
DSI och utredningarna av dödsfallen 2010 (september 2012)

Måndagen den 3 september 2012 rapporterade departementet för särskilda utredningar (DSI) om hur deras utredning fortskred angående de 89 dödsfallen under oroligheterna 2010. Rapporten sade att sammanlagt 36 av dödsfallen sannolikt hade orsakats av säkerhetsstyrkorna. Detta berättade DSI-chefen Tharit Pengdit.

Ett team bestående av speciella utredare från DSI och representanter från polisen och Åklagarmyndigheten hade beslutat att lämna över sina undersökningsresultat till huvudstadens polisbyrå, som sedan i sin tur skulle lämna över materialet till brottmålsdomstolen. De 36 dödsfallen skulle behandlas var för sig av domstolen. DSI skulle nu överväga vem som skulle åtalas och om de individuella dödsfallen skulle klassificeras som dråp, överlagt mord eller något annat, sade Tharit.

Domstolen skulle den 17 september avgöra ett fall angående en dödad taxichaufför från Yasothon vid namn Phan Khamkong พัน คำกอง (?-15 maj 2010). Detta skulle därmed bli den första domen angående demonstranter vars död förmodades ha orsakats av statens säkerhetsstyrkor. Phan hade skjutits till döds under natten den 15 maj 2010 då han försökte söka skydd i en byggnad i området Ratchaprarop. Alla dödsoffer inklusive rödskjortor, soldater och andra hade inträffat under upploppen under april-maj 2010.

Måndagen den 16 september fastslog brottmålsdomstolen att regeringsstyrkorna var ansvariga för Phan Khamkongs död. Domen baserades på vittnesmål och annan bevisning och domen slog fast att Phan träffats av kulor avfyrade av soldater som sköt på en van som kördes av en man vid namn Samorn Maithong สมร ไหมทอง på Ratchaprarop Road. Trupperna hade utkommenderats av CRES.


(Samorn Maithong)

Medan Phan hade dött av sina skador blev Samorn allvarligt sårad då han träffades av fem skott. Han hade med sin van varit på väg till ett hotell i Ratchapraropområdet. Åklagarna skulle nu inkludera domen i sin utredningsrapport om Phans död och sedan skicka den vidare till DSI för vidare undersökningar. Tharit sade att detta fall var det första av 36 som handlade om dödsfall under de politiska protesterna 2010. Domen skulle ses som ett prejudikat för domstolens handläggning av de övriga ärendena, sade han.

Panithan Wattanayagorn, expremiärminister Abhisit Vejjajivas tidigare vice generalsekreterare för politiska frågor, begärde torsdagen den 6 september om uppskov med sitt möte hos DSI. Detta då universitetet var upptaget med examinering av studenter. Panithan som var lektor och föreläsare vid Chulalongkornuniversitetets fakultet för statsvetenskap skulle ha träffat polisöversten Prawet Moolpramuk (Prawet Munpramuk) ประเวศน์ มูลประมุข. Han var kallad för att förhöras om sin roll under de blodiga politiska våldsamheterna 2010.


(Prawet Moolpramuk)

Panithan berättade att DSI ville ha detaljerad information om hur han skött sina plikter då han fungerade som Abhisits vice generalsekreterare och som vice talesman för CRES 2010. DSI skulle också bjuda in armétalesmannen Sansern Kaewkamnerd, som varit CRES:s talesman, tillade Panithan. Panithan sade att om DSI undersökte fall i förbindelse med det politiska våldet 2010 på ett korrekt sätt skulle inte bara folket dra nytta av detta utan också den nuvarande och tidigare regeringar.

Undersökningen skulle då visa vad som faktiskt hade hänt och vem som skulle hållas som ansvarig för de eventuella brott som begåtts. Det skulle också klarlägga om de metoder som använts var lagliga då soldaterna beordrades att återerövra rödskjortornas demonstrationsområde och bas i Ratchaprasongs affärsområde.


Stavningsvarianter;

Phan Khamkong; Pan Kamgong, Pan Kamkong.

Samorn Maithong; Samon Maithong.)

Prawet Moolpramuk; Prawet Moonpramuk.

Denna artikel senast uppdaterad: 2021-01-11, 09.18
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.