Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Jacob Mathew
Internationella media fördömer majestätsbrottslagen (3 juni 2013)

Måndagen den 3 juni 2013 kunde man läsa följande i Bangkok Post;

Thailands majestätsbrottslag har skapat ”ett klimat av fruktan” som står i skarp kontrast till principerna om pressfrihet. "Världen är förvånad att media inte har fullständig frihet i detta de frias land," sade Jacob Mathew จาค็อบ แมทธิว som var ordförande för World Association of Newspapers and News Publishers (Samakhom Nangsuephim Lae Sing Phim Lok) สมาคมหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์โลก.

Under ett tal vid den sextiofemte årliga World Newspaper Congress (Sapha Nangsuephim Lok) สภาหนังสือพิมพ์โลก i Bangkok, fördömde Mathew den lagstiftning som gör det olagligt att kritisera den kungliga familjen. "Missbruket av lagen har skapat ett klimat av fruktan," sade Mathew, samtidigt som han medgav att Thailands pressfrihet var betydligt större än i många andra asiatiska länder.

Det hade skett en dramatisk ökning av antalet åtal i majestätsbrottsärenden under de senaste sex årens politiska oro, då monarkin som institution orsakat djup splittring mellan etablissemanget och deras motståndare. "Problemet med artikel 112 är att vem som helst kan kan anmäla någon som de menar har begått majestätsbrott,” sade Mathew. Kritiker hade krävt ändringar i lagen för att möjliggöra granskning av de olika rättsfallen. Detta för att förhindra missbruk av lagen av politiska skäl.

I sitt födelsedagstal den 5 december 2005 hade kung Bhumibol själv synpunkter på lagen. Det kan du läsa mera om i Toppmenyn, avsnittet ”Kungafamiljen i Thailand, artikeln ”Lagen om majestätsbrott.”

Premiärminister Yingluck Shinawatra uppmanade tisdagen den 4 juni till nära samarbete med mediaredaktörer för att säkerställa en balans mellan pressfrihet och ansvar i publicerade nyheter och information. I sitt huvudtal på World Newspaper Congress sade Yingluck att medias roll är viktig då en fri och ansvarstagande press håller allmänheten informerad och välinformerade medborgare är viktiga för att förstå varandras olika åsikter. Men pressfrihet utan ansvarstagande kan leda till förvirring, missförstånd och till och med till oroligheter, varnade hon.

"Pressfrihet är inte obegränsad ens i välutvecklade demokratier. Det måste alltid tas hänsyn till det allmänna intresset och ordningen i samhället, rättigheter till integritet och till och med till nationell säkerhet. Dessutom måste vi veta att det kan finnas tredje parter som är beredda att vinkla nyheter och information för sin egen vinnings skull, sade Yingluck. Yingluck uppmanade pressen och media att agera med med höga krav på professionalism och sunt förnuft.

Hon sade att det hela hade blivit mera komplicerat med framsteg inom teknologin och internet, som innebar stor potential men också risker. Felaktig information och vinklade nyheter kunde nu nå ett större antal människor på kortare tid. "När skadan redan är skedd är det nästan omöjligt att göra något åt det," sade hon.

I avslutningen av sitt tal sade premiärministern; ”Jag tror att nyhets- och publiceringsindustrin står inför en spännande tid. Det finns ett växande erkännande av er viktiga roll för att främja demokrati, ekonomisk och social utveckling samt förståelsen mellan folk i olika nationer. Ni har fått till ert förfogande ny teknik som gör att ni kan fungera mer effektivt och nå en bredare publik."

World Newspaper Congress, World Editors Forum och World Advertising Forum som hölls i Bangkok avslutades onsdagen den 5 juni.

Denna artikel senast uppdaterad: 2023-05-18, 15.03
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.