Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Pokin Polakul
Kommittéerna för författningsändringar (7 augusti 2012)

Onsdagen den 1 augusti 2012 berättade Pheu Thais Samart Kaewmeechai att partierna i koalitionsregeringen hade bildat en gemensam kommitté för att studera eventuella författningsändringar. Kommittén som bestod av 11 personer skulle titta på olika problem i förbindelse med regeringens försök att ändra i författningen från 2007 och skulle sedan avgöra om förslaget till författningsändringar kunde tas upp för en tredje behandling i parlamentet.

Tisdagen den 7 augusti höll kommittén sitt första möte. Pokin Polakul utsågs till ordförande och Pongthep Thepkanjana till vice ordförande. Pokin och Pongthep var som tidigare omtalat gamla styrelsemedlemmar för det upplösta partiet TRT, men deras tidigare förbud att verka politiskt hade nu upphört. Pokin berättade att man under dagens möte hade givit kommitténs medlemmar uppgiften att ta reda på författningsdomstolens uppfattning och de individuella domarnas inställning till eventuella förändringar.

Koalitionsregeringens representanter skulle presentera domstolens och domarnas inställning vid kommitténs nästa möte den 20 augusti, sade Pokin. Han visste däremot inte när hans kommitté skulle bli färdig med sitt uppdrag.

Tisdagen den 28 augusti gick regeringen med på inrikesministeriets förslag om att bilda kommittéer på tre nivåer för att samla in synpunkter från allmänheten angående författningsändringarna. Det skulle finnas en central, en provinsiell och en kommitté på distriktsnivå. Detta berättade regeringens taleskvinna Sansanee Nakpong.

Den centrala kommittén skulle ledas av inrikesminister Yongyuth Wichaidit och skulle fokusera på att förmå folket att delta aktivt i författningsändringarna. Kommittéerna på provins- och distriktsnivå skulle organisera offentliga möten för att ta del av folkets röst i alla byar i landet. Möten skulle också arrangeras i Bangkok.

Måndagen den 10 september uttalade sig regeringens gemensamma kommitté och konstaterade att författningsdomstolens åsikt om att det behövdes en folkomröstning om författningen skulle omarbetas i sin helhet bara var en rekommendation och inte juridiskt bindande. Även om det bara var en rekommendation så var det viktigt att lyssna på domstolens synpunkter. Kommittén hade ännu inte bestämt sig för om man skulle arbeta vidare mot en tredje och sista runda i parlamentet, angående den kontroversiella motionen om författningsändringar.

Pokin sade att kommittén skulle överväga tre viktiga punkter om hur man eventuellt kunde gå vidare med den kontroversiella motionen. Man skulle titta på möjligheten om folket kunde få delta i utarbetandet av den nya författningen, man skulle se om det var möjligt att fortsätta med författningsändringarna efter den författningsdomstolens föreslagna folkomröstning och man skulle se över vilka delar av författningen som borde skrivas om.

Kommittén skulle titta på möjligheten att folket skulle få lov att medverka i utarbetandet av en eventuell ny författning, hur man skulle fortsätta med författningsändringar då den föreslagna folkomröstningen bara var en rekommendation av domstolen och om vilka delar av författningen som borde skrivas om.

Pokin sade att hans panel skulle be om råd från följande fem akademiker;

1. Gothom Areeya (Khothom Ariya) โคทม อารียา (14 september 1943-) som var direktör för Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) (Sathaban Sitthi Manut Sayachon Lae Santi Sueksa) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา vid Mahidoluniversitetet (Mahawitthayalai Mahidon) มหาวิทยาลัยมหิดล.


(Gothom Areeya)

2. Wutthisarn Tanchai (Wutthisan Tanchai) วุฒิสาร ตันไชย som var vice generalsekreterare för King Prajadhipok’s Institute (KPI) (Sathaban Phra Pok Klao) สถาบันพระปกเกล้า.


(Wutthisarn Tanchai)

3. Senatorn Direk Thuengfang från Nonthaburi.

4. Somchai Preechasilpakul (Somchai Prichasinlapakun) สมชาย ปรีชาศิลปกุล som var föreläsare i juridik vid Chiang Mais universitet (Mahawitthayalai Chiang Mai) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


(Somchai Preechasilpakul)

5. Sombat Thamrongthanyawong, som var rektor vid National Institute of Development Administration (NIDA).

Pokin berättade att kommittén skulle skapa en webbsida och en postbox med namnet "Folkets författning", med målet att samla in folkets åsikter om regeringens planer om författningsändringar. Webbsidan och postboxen förväntades vara tillgängliga den 17 september, sade Pokin.

"Vår arbetspanel har som mål att vara färdig [med de föreslagna författningsändringarna] under den här parlamentssessionen," sade Pokin. "Om vi kommer att lyckas beror på den information vi får in [rekommendationer från folket och akademikerna]. Om vi har för bråttom riskerar vi missförstånd och onödiga konflikter." Måndagen den 24 september berättade kommittén att man bestämt sig för att gå vidare med den tredje och sista behandlingen om författningsändringarna i parlamentet. Detta hade man kommit fram till efter att ha rådfört sig med de fem ovan nämnda akademikerna.


Stavningsvarianter;

Gothom Areeya; Gothom Arya.

Institute of Human Rights and Peace Studies; Center for Human Rights Studies and Social Development (CHRSD), Centre for Peace Studies and Development.

Mahidoluniversitetet; Mahidol University.

Wutthisarn Tanchai; Wuthisarn Tanchai.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-15, 16.54
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.