Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Ong-ard Klampaibul
Åsikterna om författningsändringarna (december 2012)

Demokratiska partiet står fast i sitt motstånd mot att skriva om författningen i sin helhet, vilket föreslagits av regeringen. Detta sade parlamentsmedlemmen Ong-ard Klampaibul måndagen den 17 december 2012. Ong-ard sade att om hela författningen skulle skrivas om måste det finnas garantier för att ändringarna inte hade som mål att fria Thaksin Shinawatra från hans brott.

Även om partiet stödde en förändring sektion för sektion menade man att detta inte skulle göras just nu även om en folkomröstning skulle hållas före den tredje behandlingen angående författningsändringarna i representanthuset.

Demokratiska partiet är inte motståndare till en folkomröstning då folket har rätt att rösta för eller emot förslaget, sade Ong-ard. "Om mer än hälften, eller omkring 23 miljoner, av de röstberättigade röstar och en majoritet stödjer förändringar av författningen, kan regeringen gå vidare med detta. Om färre än 25 miljoner röstar, skall regeringen sluta att driva frågan,” sade han.

Ong-ard sade att Demokratiska partiet inte skulle göra något för att förhindra folkomröstningen eller att bryta mot artikel 43 i folkomröstningsakten från 2009. Detta uttalande gjorde han som svar på en kommentar från valkommissionens Sodsri Sattayatham. Hon hade sagt att om ett politiskt parti förde en kampanj som gick ut på att förmå folk att inte delta i en folkomröstning kunde detta resultera i ett maxstraff på 10 års fängelse och böter på 200 000 baht.

Demokratiska partiets partiledare Abhisit bad på sin Facebooksida under söndagen de röstberättigade att rösta nej till författningsändringarna i en eventuell folkomröstning. Anledningen till detta var att han menade att det handlade om ett försök från regeringens sida att fria Thaksin från tidigare brott. Pheu Thais vice talesman Jirayu Huangsap kommenterade under en presskonferens Abhisits försök att stoppa författningsändringarna som odemokratiskt.

Tisdagen den 18 december berättade premiärminister Yingluck att regeringen ännu inte hade bestämt sig för om man skulle hålla en folkomröstning, eller offentliga utfrågningar, innan man ändrade i författningen. Detta berättade hon efter regeringens veckomöte.

Hon sade att de olika instanser som var inblandade i ärendet hade uppmanats att undersöka hur man kunde ta del av hur den folkliga opinionens åsikter angående en folkomröstning. Det behövdes dock mera information innan ett beslut och även att man såg över den juridiska biten. Tillfrågad om påstådda meningsskiljaktigheter inom regeringen angående en folkomröstning förklarade Yingluck att det inte fanns någon konflikt.

"Regeringen vill fungera som en koordinator för alla parter för att hitta ett sätt som alla kan acceptera. Att fråga folket om deras åsikt är en demokratisk process, då de får medverka i beslut om landets framtid," sade premiärministern. Om det skulle bli en folkomröstning skulle valkommissionen vara ansvarig för en denna.

Då Yingluck tillfrågades om när en folkomröstning kunde hållas sade hon att det i princip bara behövdes en godkännande i kabinettet innan detta kunde ske. Efter att kabinettet hade godkänt en folkomröstning skulle alla inblandade instanser tillfrågas och då i synnerhet valkommissionen och representanthusets och senatens talmän, tillade hon.

Thaksin är fortfarande fast övertygad om att en allmän folkomröstning måste hållas innan regeringen försöker ändra i författningen. Detta sade hans advokat och nära medarbetare Noppadon Pattama de 21 december. Noppadon trodde personligen att man efter en väl genomförd kampanj kunde mobilisera mer än hälften av de röstberättigade att delta i folkomröstningen, vilket skulle minska konflikterna i samhället.

Han sade att Pheu Thai-regeringen, liksom Thaksin, trodde att en allmän folkomröstning och förändringar av författningen i sin helhet var den bästa lösningen. Att förändra författningen sektion för sektion skulle vara i strid med de löften som folket fått innan valen 2011, tillade han. Folkomröstningen förväntades hållas någon gång mellan mitten av mars och mitten av april.

Pheu Thai hade bildat en kommitté för PR-verksamhet och kampanj för omröstningen. Efter kommitténs möte på fredagen sade partiets talesman Prompong Nopparit att resultaten från olika opinionsinstitut gav partiet tillförsikt att mer än hälften av de uppskattningsvis 46 miljoner röstberättigade skulle rösta. Det var alla inblandades ansvar att förklara för befolkningen så att de förstod meningen med att ändra i författningen, sade han.

Regeringens kampanj hade till exempel inte som syfte att ändra i sektion 309 i författningen från 2007, som legaliserade militärens handlingar i samband med kuppen mot Thaksin 2006. Oppositionspartiet Demokratiska partiet hade varnat att om sektion 309 ändrades och kuppmakarnas handlingar ogiltigförklarades så skulle Thaksins dom också kunna förklaras ogiltig. Detta kunde bana väg för honom att komma tillbaka till Thailand utan att riskera något straff.

Söndagen den 23 december sade senatens talman Nikom Wairatpanich (Nikhom Wairatphanit) นิคม ไวยรัชพานิช (4 oktober 1947-) att en folkomröstning om författningsändringarna var en möjlig lösning för att minska problemet med den konstanta politiska konflikten och splittringen i samhället.

En folkomröstning kommer att orsaka en mindre konflikt än en tredje behandling om föreslagna författningsförändringar, även om en sådan skulle kosta mer än två miljarder baht, sade Nikom. Denna kostnad skulle bli mycket mindre än de kostnader som fortsatta gatuprotester skulle orsaka både för de som var för eller emot författningsändringar, tillade han.

Om planerna om en folkomröstning skulle misslyckas återstod bara möjligheten att ändra 2007 års författning steg för steg, sade Nikom. Detta skulle bara kunna genomföras om det rådde enighet bland alla partier i koalitionsregeringen och bland oppositionspartierna, vilket skulle bli svårt att åstadkomma, tillade han. Nikom menade att ändringar i författningen skulle vara en folkvald författningskommittés privilegium.

Det enda verkliga problemet var vissa gruppers oro att det hela handlade om att rentvå "en speciell person" så att han kunde återvända hem, tillade han. Nikom påpekade också att förändringar av författningen var ämnad att skapa regler för folket och inte för att gynna en speciell person som vissa hävdade.

Ett stort antal rödskjortor hade under lördagen den 22 december börjat samlas vid Bonanza Resort nära Khao Yai för att visa sitt stöd för författningsändringar. Demonstranterna från UDD skulle också visa sitt motstånd mot en möjlig militärkupp medan Pheu Thai-regeringen fortsatte sitt arbete med en folkomröstning om att skriva om 2007 års författning. UDD:s Jatuporn Prompan och den tidigare premiärministern Somchai Wongsawat skulle hålla tal vid mötet senare under kvällen.


(Bonanza Resort)

Pheu Thais parlamentsledamot Kokaew Pikulthong, som anklagats för terrorism under oroligheterna 2010, hade släppts på fri fot under veckan då parlamentet skulle öppna igen fredagen den 21 december då han därmed återigen hade parlamentarisk immunitet. Han hade släppts på begäran av representanthusets vice talman Charoen Chankomol.

Kokaew hade vid sitt frisläppande förklarat att han också skulle delta i demonstrationen. Han sade också att han skulle vara mera försiktig med sina uttalanden i framtiden och strikt följa domstolens villkor för hans frigivande. Hans borgen hade tidigare återkallats då parlamentet avslutade sin session efter att han brutit mot villkoren genom att hålla offentliga tal. Thaksin förväntades ringa till sina demonstrerande supportrar omkring klockan 20.30.

Sammanlagt 700 poliser hade utstationerats vid Bonanza och området i dess närhet i Pak Chong, Nakhon Ratchasima för att upprätthålla ordningen.


Stavningsvarianter;

Folkomröstningsakten från 2009; Referendum Act of 2009.

Nikom Wairatpanich; Nikhom Wairatpanich, Nikom Viratpanich.

Denna artikel senast uppdaterad: 2022-12-17, 12.57
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.